Căutare Live

Ești angajat PART-TIME? Cum ți se va IMPOZITA SALARIUL, de la 1 august. Peste 350.000 de contracte vor fi afectate

Venitul luat în calcul pentru impozitarea angajaţilor cu un contract part-time va fi salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care sunt datorate contribuţiile şi nu venitul realizat de salariat, stabileşte proiectul redactat la nivelul Guvernului şi obţinut de Profit.ro. Această măsură va afecta aproape 370.000 de contracte.

Venitul luat în calcul pentru impozitarea angajaţilor cu un contract part-time va fi salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care sunt datorate contribuţiile şi nu venitul realizat de salariat, stabileşte proiectul redactat la nivelul Guvernului şi obţinut de Profit.ro. Această măsură va afecta aproape 370.000 de contracte.

Codul Fiscal va fi modificat de Guvern, printr-un nou articol care va conţine noile prevederi. Prin derogare, noua impozitare intră în vigoare la 1 august 2017 şi va fi aplicată începând cu veniturile aferente lunii august 2017. În prezent, baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora o reprezintă suma câştigurilor brute din salarii sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice, asupra cărora se datorează contribuţiile sociale individuale.

"Se constată necesitatea implementării unor măsuri fiscale care să asigurare plata de către angajator a contribuţiei pentru pensii şi sănătate la nivelul salariului minim pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei cu timp parţial de lucru şi cei cu plata în acord, în scopul protejării şi acestor categorii de salariaţi prin prisma drepturilor de pensii şi de ocrotire a sănătăţii", este concluzia Guvernului.

De asemenea, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, inclusiv în cazul celor care prevăd plata în acord, al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora, este venitul realizat, chiar dacă acesta este sub nivelul salariului minim.

Numărul asiguraţilor cu contract de muncă cu timp parţial din evidenţă la nivelul lunii decembrie 2016, care aveau venit până sau egal cu salariul de bază minim brut garantat în plată, era de 592.068 persoane (83,2%). Din aceştia, 587.158 persoane (99,2%) aveau venituri medii brute de 513 lei.

Domnilor doctori, ce părere aveți? Bursele medicilor rezidenți vor fi plătite în continuare la nivelul de 670 de lei lun... Se dau bani după nuntă! Peste 600 de cupluri primesc 1.500 lei de Primăria Capitalei...
Ultimele știri