Căutare Live

Admitere ASE 2018. Licență și cum devii student la ASE

ASE Admitere 2018. Licența și cum devii student la ASE. 24 de programe universitare de licență, cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană. 2860 de locuri la buget și 3089 de locuri la taxă la învățământ cu frecvență.

Academia de Studii Economice

ase.ro

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România, a împlinit anul acesta 105 ani de existență.

Pentru viitorii studenți Academia de Studii Economice(ASE) are la disapoziție aproape 6000 de locuri la cele 24 de programe universitare de licență la învățământ cu frecvență, aproximativ jumătate dintre locuri fiind la buget.

Cum devi student la ASE?

Admiterea la programele universitare de licenţă se face prin concurs bazat pe:

 • un eseu motivaţional (evaluat cu calificativul admis/respins)
 • o probă scrisă de competenţă lingvistică (notată cu calificativul admis/respins) pentru programele cu predare în limbă străină, inclusiv pentru programul Limbi Moderne Aplicate;
 • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%)

Pentru mai multe informații despre admitere consultați Ghidul de Admitere Licență 2018.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la ASE?

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • cartea de identitate/paşaportul;
 • un dosar plic pe coperta căruia scrii: numele complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul; Absolvenţii din iulie 2018 vor prezenta adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;
 • foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • eseul motivaţional/eseurile motivaţionale, privind alegerea ASE şi a programului de studii care reprezintă prima opţiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fişa de înscriere, conform modelului de pe www.ase.ro. Eseul/eseurile se datează şi se semnează de către candidat;
 • adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru facultate;
 • copia cărţii de identitate;
 • certificatul de naştere în copie legalizată/certificată conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie în copie legalizată/certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • două fotografii ¾;
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;
 • declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere.

În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.

Titularizare 2018. Lista posturilor vacante pentru cei care au dat Examenul de Titularizare... Noua măsură de protecție a banilor: DISTRUGEREA cardului după fiecare utilizare! Mii de români folosesc deja această me...
Parteneri
Bulion de roșii cu ardei capia copți
Catine.ro
Ultimele știri
x