BACALAUREAT 2018. Ce pățesc elevii care nu răspund la unul dintre subiectele probelor de competență lingvistică

 

BACALAUREAT 2018. Ce pățesc elevii care nu răspund la unul dintre subiectele probelor de competență lingvistică. 

BACALAUREAT 2018. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat se desfășoară pentru prima data în perioadă 12-22 februarie 2018. 

 Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limbă română (probă A) se desfasarara în zilele de 12 și 13 februarie. În intervalul 14-15 februarie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limbă maternă (probă B). Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 și 20 februarie se va desfășura evaluarea competențelor digitale (probă D). Probele orale se încheie cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (probă C)-21 și 22 februarie. 
   
BACALAUREAT 2018. Ce pățesc elevii care nu răspund la unul dintre subiectele probelor de competență lingvistică. 

Rezultatul obținut de fiecare candidat la probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limbă română/limbă maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba. 

Chiar dacă sindicaliștii consideră că nu este legal să fie organizate în această perioadă, potrivit dispozițiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aceste evaluări pot fi organizate și se desfășoară la nivelul unității de învățământ, în timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al ÎI-lea, în față unei comisii prezidate de directorul unității de învățământ și numite prin decizie a inspectorului școlar general, în condițiile stabilite de metodologia de examen. 
   

   
 
   

facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe