99 DE ANI DE LA UNIREA DE LA ALBA IULIA. "În ziua aceasta, poporul român și-a rostit voința de a se uni cu frații lui de-un sânge din România"

Astăzi, 1 decembrie 2017, se împlinesc 99 de ani de la Marea Unire. România "dodoloață" s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente importante: unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-mamă.

Astăzi, 1 decembrie 2017, se împlinesc 99 de ani de la Marea Unire. România "dodoloață" s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente importante: unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-mamă.

Basarabia a fost prima provincie românească care s-a unit cu România. În fața amenințărilor Rusiei și Ucrainei, Basarabia și-a proclamat independența la 24 ianuarie/6 februarie 1918. Sfatul Țării, care cuprindea reprezentanți ai tuturor naționalităților, a adoptat, la 27 martie/9 aprilie 1918, cu majoritate de de voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu România.

La 15/28 noiembrie 1918, a avut loc al doilea mare moment din procesul de reîntregire națională a statului român, când Congresul general al Bucovinei, format din reprezentanții aleși ai românilor și ai naționalităților din Bucovina, a hotărât, în unanimitate ''unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu regatul României''.

În toamna anului 1918, în condițiile înfrângerii Puterilor Centrale și ale prăbușirii Austro-Ungariei, mișcarea națională a românilor din Transilvania s-a amplificat. În acest context, la 29 septembrie/12 octombrie 1918 s-a întrunit la Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Național Român care a adoptat în unanimitate o declarație privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se poziționa ''printre națiunile libere''.

Astfel, actul redactat de Vasile Goldiș și intitulat ''Declarația de autodeterminare națională'' făcea referire la cei aproximativ 3.500.000 români care trăiau în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. În manifestul de convocare a Marii Adunări Naționale se invoca dreptul popoarelor la autodeterminare: ''În numele dreptății eterne și al principiului liberei dispozițiuni a națiunilor (...) națiunea română din Ungaria și Transilvania are să-și spună cuvântul său hotărâtor asupra sorții sale și acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă''.

Așadar, pe 1 decembrie 1918, are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de delegați aleși. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele: "Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România".

După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu aplauze îndelungate hotărârea de unire a Transilvaniei cu România.

Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. La acel moment, suprafața României Mari număra 295.049 km pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori.

''În ziua aceasta poporul român din tot cuprinsul plaiurilor de dincoace de Carpați și-a rostit voința nestrămutată de a se uni cu frații lui de un sânge din România.

Prin această rostire înțeleaptă unitatea neamului nostru e desăvârșită. Dacia lui Traian și România unită pe timp scurt de Mihai Viteazul și-a luat ființă pentru toate timpurile cât va trăi neamul românesc pe pământ'', scria ziarul ''Libertatea''.

Ultimele știri