Cinci decenii de la CEL MAI DEMN moment al României după al Doilea Război Mondial. 21 august 1968: Ceauşescu se opune invaziei sovietice în Cehoslovacia: “Suntem hotărâţi să acționăm cu toată forța”

 
+5 click pentru
galerie

Condamnarea invaziei Cehoslovaciei l-a transformat pe Ceauşescu într-un erou. Pentru prima dată în istoria Tratatului de la Varşovia, un fapt dictat de Moscova crea opoziţie deschisă din partea altui stat membru al alianţei.

În noaptea de 20 spre 21 august, o jumătate de milion de soldaţi sovietici, bulgari, polonezi, est-germani şi maghiari invadează Republica Socialistă Cehoslovacă, pentru a-l depune din fruntea țării pe Alexander Dubcek, liderul Partidului Comunist din această țară, vinovat, în viziunea Uniunii Sovietice, de „deviaționism” de la calea acceptată de Moscova.

29 divizii, 7.500 tancuri şi 1.000 avioane - o forţă echivalentă celei americane din Vietnam. Surpriza este deplină pentru liderii şi populaţia Cehoslovaciei. 

Ceauşescu este anuntat, oficial, puţin după miezul nopţii dintre 20 şi 21 august 1968. Un „lucrător” de la Ambasada sovietică venise cu scrisoarea de înştiinţare la sediul CC al PCR. Scrisoarea îi este adusă la reşedinţă de Ion Stănescu, preşedintele Consiliului Securităţii Statului. Aproape simultan vine vestea şi prin canalele speciale pregătite de români. Unul dintre ziariştii trimişi la Praga transmite prin telex ştirea care este predată imediat lui Paul Niculescu-Mizil. Odată cu Ceauşescu, prin înştiinţări sovietice, sunt şi centrele de putere din Londra, Paris şi Washington.

DISCURSUL CARE AVEA SĂ INTRE ÎN ISTORIE, CEL MAI DEMN MOMENT AL ROMÂNIEI DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL!

A doua zi, la București, liderul român Nicolae Ceaușescu tine un discurs care a intrat în istorie, fiind unul dintre evenimentele majore ale perioadei postbelice. În discursul său, Ceaușescu condamnă intervenția țărilor socialiste, fiind aplaudat la scenă deschisă de către oamenii strânși în actuala Piață a Revoluției.

ORA DE GLORIE A LUI CEAUSESCU...

Pentru prima şi ultima dată din istoria regimului comunist, nu este necesară mobilizarea participanţilor. În faţa sediului CC se adună o nemaivăzută mulţime de circa 100.000 de oameni.

Iată discursul istoric al lui Nicolae Ceaușescu, din 21 august 1968, de la București:

1:08 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși. Plenara Comitetului Central al Partidului, Consiliul de Stat, Guvernul, reprezentanții conducerilor organizațiilor obștești, sindicate, tineret, femei, uniunile de creatori, au hotărât în unanimitate să-și exprime deplina solidaritate cu poporul cehoslovac, cu partidul comunist cehoslovac.

02:26 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși. Cetățeni ai Țării Românești. Pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume! Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea și independența unui alt stat.

Nu există nici o justificare și nu poate fi acceptat nici un motiv pentru a admite, pentru o clipă, numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist (aplauze). Delegația noastră de partid și de stat care a vizitat săptămâna trecută Cehoslovacia s-a convins că poporul cehoslovac, că partidul comunist cehoslovac, clasă muncitoare cehoslovacă, bătrâni, femei, tineri, în unanimitate sprijină conducerea partidului și statului pentru a asigura triumful socialismului în Cehoslovacia.

 

Problema alegerii căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul! Este treaba fiecărui popor, și noi considerăm că pentru a așeza relațiile dinttre țările socialiste, între partidele comuniste, pe baze cu adevărat marxist-leniniste, trebuie odată pentru totdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide! (aplauze) (… – comentariu din studio)

06:04 Nicolae Ceaușescu: Noi suntem hotărâţi să acționăm cu toată forța, cu toată răspunderea noastră, pentru a contribui la găsirea căilor pentru rezolvarea cât mai iute a acestei situații create prin pătrunderea trupelor străine în Cehoslovacia, pentru ca poporul cehoslovac să poată să-și desfășoare activitatea în liniște. Suntem ferm hotărâţi să acționăm pentru ca împreună cu celelalte țări socialiste, cu celelalte partide comuniste și muncitorești, să contribuim la eliminarea divergențelor, la întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste, pentru că suntem convinși că numai așa servim interesele poporului, interesele socialismului în întreaga lume! (aplauze)

Reacția lui Ceaușescu creează senzație în întreaga lume și furie la Moscova, care a început să mute demonstrativ trupe în jurul granițelor României...

SURSE: WIKIPEDIA.ORG, HISTORIA.ROfacebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI