I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, cod IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, reprezentata prin Elisabeta Sofron, Redactor Sef, d-na Luminita Stoian in calitate de Director Economic, Cristina Jura, Director de Marketing,  Augustin Roman, Sef Departament Digital.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament “). Regulamentul va fi facut public prin vizitarea paginii a1.ro/insula-iubirii/concurs-honeymoon

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in intervalul 22 aprilie – 5 august 2019.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

- ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);

-are minim 20 de ani la data inscrierii in concurs (varsta majoratului in Thailanda);

-este detintatorul unui pasaport valabil la data inscrierii la concurs

- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;

- ca va face toate demersurile necesare pentru a obtine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât sa fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate sau pasaport.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul se desfasoara in perioada 22 aprilie– 5 august 2019, dupa cum urmeaza:

Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa acceseze pagina de internet  a1.ro/insula-iubirii/concurs-honeymoon si sa urmeze procesul de inscriere.

  • Saptamanal, concurentii trebuie sa raspunda corect la o intrebare ; intrebarea va fi disponibila pe a1.ro/insula-iubirii/concurs-honeymoon la finalul fiecarei editii difuzate.
  • Participantii trebuie sa urmareasca emisiunea INSULA IUBIRII in fiecare luni, de la ora 20, la Antena 1 si sa introduca codul afisat in timpul fiecarei emisiuni in sectiunea dedicata fiecarei emisiuni.
  • In cazul in care vor exista mai multe persoane inscrise in concurs care au introdus corect toate codurile si au raspuns corect la toate intrebarile, departajarea se va face printr-un test cronometrat in care participantii vor trebui sa raspunda corect la cat mai multe intrebari. Castigator va fi desemnat participantul care a raspuns corect la cat mai multe intrebari, intr-un timp cat mai scurt. Testul cronometrat va fi disponibil pe site-ul a1.ro/insula-iubirii/concurs-honeymoon in perioada 6-11 august 2019.
  • Castigatorul va fi anuntat in data de 12.08.2018 pe siteul a1.ro
  • Castigatorul va primi premiul anuntat la cap V.

POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA PAGINA DE a1.ro/insula-iubirii/concursthailanda, IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 11, LIT. c) DIN OUG NR. 77/2009, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, NU SUNT CONSIDERATE JOCURI DE NOROC SI SUNT PERMISE FARA AUTORIZARE ACTIUNILE ORGANIZATE DE DIFERITI OPERATORI ECONOMICI, ÎN CONDITIILE LEGII, ÎN SCOPUL STIMULARII VÂNZARILOR SI CARE NU PRESUPUN TAXA DE PARTICIPARE, RESPECTIV NICIUN FEL DE CHELTUIALA SUPLIMENTARA DIN PARTEA PARTICIPANTILOR.

INTRAREA IN POSESIA PREMIULUI

Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Societatii  ANTENA TV GROUP S.A care ii va confirma ca este castigatorul concursului.

Castigatorul trebuie sa se prezinte la sediul Societatii  ANTENA TV GROUP S.A pentru a-si confirma identitatea prin prezentarea unui document valid: carte de identitate sau pasaport.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 48h de la primul contact, acesta este declarat necastigator si premiul revine urmatorului clasat.

In cazul in care castigatorii dupa instiintare nu se prezinta in termen de maxim 10 zile la sediul Organizatorului  pentru ridicarea premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, si premiul revine urmatorului clasat.

Premiul este identificat conform Capitolului V.

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 20 ani la data inceperii concursului.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani sau alte servicii; in cazul refuzului  unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va reveni urmatorului clasat

V. PREMIILE CONCURSULUI.

Premiul acordat in acest concurs este o excursie pentru doua persoane in Thailanda si consta in:

  • 6 nopti cazare cu mic dejun inclus in intr-un resort de lux din Thailanda, pana la 31 decembrie 2019
  • 2 bilete de avion dus-intors
  • transfer aeroport hotel si hotel aeroport pentru doua persoane

VI. VALOAREA TOTALA A PREMIULUI:  19.000 RON (fara TVA) TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa vireze catre autoritatile fiscale impozitul datorat.

VII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la punctul de lucru al organizatorului (ANTENA TV GROUP S.A., Bucuresti, Blvd. Dimitrie Pompeiu  nr 9-9A, sector 1), in urma unei cereri scrise.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

VIII. Nota de informare privind prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A, (în continuare denumită „Societatea”) este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In virtutea acestei calitati, vă comunicăm prezenta Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm datele cu caracter  personal in cadrul concursului. Pentru mai multe informatii referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor Antena TV Group S.A la adresa de e-mail: [email protected] .

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, varsta, numar de telefon, dupa caz, adresa de e-mail si alte informați comunicate în mod voluntar in contextul participarii in concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor fi prelucrate datele aferente pasaportului, precum si si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului.

În cazul în care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană, atunci veti avea obligația de a va asigura că aveti dreptul să divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, Operatorul va putea folosi acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezentul Regulament.

 

Scopurile în care sunt prelucrate Datele personale și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate in scopul înscrierii si participarii dumneavoastră în concursul „HONEYMOON INSULA IUBIRII”, ceea ce din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele care au  minim 20 de ani la data inscrierii in concurs, condițiile contractuale fiind cele mentionate in Regulament. Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt prelucrate in scopul desfasurarii si a participarii dvs. in concursul Operatorului.

In ceea ce priveste datele aferente actelor de identitate (pasaport), aceasta prelucrare va viza doar castigatorii concursului in scopul (i) validarii castigatorilor; (ii) a intocmirii formalitatilor necesare pentru asigurarea excursiei in Thailanda si (iii) pentru virarea catre autoritatile fiscale a impozitului datorat de castigatori.

In eventualitatea castigarii oricarui premiu si numai cu consimtamantul expres exprimat in acest sens, datele dvs. personale, vor putea fi prelucrate in cadrul actiunilor publicitare/de promovare ale Organizatorului.

Operatorul prelucreaza date si in baza interesului legitim, pentru (i) furnizarea serviciilor decurgând din domeniul specific de activitate; (ii) promovarea concursului; (iii) ocrotirea propriilor drepturi si interese in instanta, precum si activitatea in sine, in special in legatura cu productia si difuzarea  programelor de televiziune sau a altor productii media si toate operatiunile conexe acestora.

Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului https://a1.ro curent și numai in masura in care va fi absolut necesar, o parte din acestea vor puteapot fi dezvăluite către partenerii nostri care ne asigura diverse servicii in legatura cu excursia in Thailanda, persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise si mentionate in prezenta , în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. De asemenea, este posibil ca datele personale sa fie transmise si către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (pentru prelucrarile bazate pe consimtamant). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3ani de la data la care au fost colectate.

Drepturile participantului. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected]  sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Antena TV Group S.A.

Elisabeta Sofron,

Redactor Sef

Luminita Stoian,

Director Economic

Cristina Jura,

Director de Marketing

Augustin Roman

Sef Departament Digital