Live acumMireasa
Prime Time 20:20Asia Express - Drumul elefantului (r)

Revelionul Starurilor” 2020 vine cu surprize de proporții!

Revelionul Starurilor” vine cu surprize de proporții! Nu pierde șansa de a intra în cursă pentru premii speciale: 4 imprimante foto – Canon CP 1300, 1 aparat foto instant – Kodak Smile, 1 bijuterie inteligenta – Bellabeat Leaf Chakra Power, 1 telefon mobil – Cubot J5, 1 telefon mobil – Cubot J3, 1 telefon mobil – Leagoo M12, 1 telefon mobil – Leagoo Z10.

Dan Negru

Revelionul Starurilor” vine cu surprize de proporții! Nu pierde șansa de a intra în cursă pentru premii speciale: 4 imprimante foto – Canon CP 1300, 1 aparat foto instant – Kodak Smile, 1 bijuterie inteligenta – Bellabeat Leaf Chakra Power, 1 telefon mobil – Cubot J5, 1 telefon mobil – Cubot J3, 1 telefon mobil – Leagoo M12, 1 telefon mobil – Leagoo Z10.

Regulamentul concursului

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bld. Ficusului, nr. 44 A, et. 4A, zona 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare RO1599030, cod IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata prin d-na Monica Stanescu in calitate de Director Financiar si d-nul Augustin Roman in calitate de Sef Departament Digital, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3435.

Derularea Concursului se va face pe pagina de Facebook „Antena 1” (oficial), in intervalul 31 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 31.12.2019-01.01.2020.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

La aceast concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care au implinit 18 ani, la data începerii concursului, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

- ca a implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu conform prevederilor legale aplicabile

- ca este posesor al unui act de indentitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, certificat de nastere);

- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a Antenei1), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Antena Group, cu consimtamantul prealabil exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in acest scop;

- ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numelesi materialele postate de acestia in cadrul concurslui sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilorsi numai cu consimtamantul prealabil al castigatorilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vrea suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea)acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Angajatii Organizatorilor, rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel de premii.

Participarea la concursul "Revelionul Starurilor" implica acceptarea ca numelesi materialele postate de participanti si castigatori in cadrul concursuluisa poata fi facute publice.. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate.

MECANISMUL DE CONCURS

Concursul "Revelionul Starurilor" se va desfasura in perioada 31.12.2019-01.01.2020, intre orele 22.15 si 03.30, pe pagina de Facebook si in stricta legatura cu informatiile din programul Revelionul Starurilor difuzat la Antena 1 in noaptea de Revelion.

Participanţii trebuie să citească Regulamentul de concurs si, in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:

1. sa acceseze pagina de Facebook (oficiala) a Antenei 1

2. sa urmareasca programul Revelionul Starurilor difuzat la postul de televiziune „Antena 1” si sa raspunda corect printr-un mesaj la articolul de concurs de pe pagina de Facebook mentionata la punctul 1.

In timpul programului Revelionul Starurilor vor aparea vedete deghizate in diverse personaje celebre, iar la un moment dat, li se va dezvalui telespectatorilor identitatea acestora.

Participantii la concurs trebuie sa ghiceasca ce vedeta este deghizata intr-un anumit personaj INAINTE ca identitatea acesteia sa fie dezvaluita in emisiunea Revelionul Starurilor si sa trimita imediat raspunsul corect pe pagina de Facebook Revelionul Starurilor printr-un comentariu corect la articolul de concurs.

Va fi desemnat castigator fiecare al 100-lea raspuns corect trimis pe pagina de Facebook Antena 1 (official) la articolul de concurs.

Toti castigatorii vor fi afisati pe aceeasi pagina unde s-a desfasurat concursul pana pe data de 03.01.2020.

Premii si Acordarea premiilor

4 imprimante foto – Canon CP 1300, in valoare de 539 lei TVA inclus fiecare;

1 aparat foto instant – Kodak Smile, in valoare de 599 lei TVA inclus;

1 bijuterie inteligenta – Bellabeat Leaf Chakra Power, in valoare de 499 lei TVA inclus;

1 telefon mobil – Cubot J5, in valoare de 499 lei TVA inclus;

1 telefon mobil – Cubot J3, in valoare de 399 lei TVA inclus;

1 telefon mobil – Leagoo Z10, in valoare de 299 lei TVA inclus;

1 telefon mobil – Leagoo M12. in valoare de 499 lei TVA inclus.

Dupa desemnarea castigatorilor, fiecare din acestia vor fi contactati prin intermediul datelor cu care s-au inscris in concurs.

Persoana astfel contactata va comunica organizatorului datele de contact prin intermediul telefonului sau mailului personal, in termen de 7 zile de la data desemnarea castigatorului.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza.

Un participant nu poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului. Premiile sunt expediate doar pe teritoriul Romaniei.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face prin mesaj pe contul cu care s-a inscris in concurs, pe email si/sau telefonic la adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care a comunicat datele de identificare.

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar, in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul daca este din Bucuresti, precum si termenul de maxim 30 zile calendaristice in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, daca castigatorul este din provincie, i se va livra premiul castigat prin curier la adresa comunicata .

In cazul in care castigatorul din Bucuresti, dupa instiintare, nu se prezinta in termen de maxim 30 zile calendaristice la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicare premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se. De asemenea, daca castigatorul din provincie nu este gasit la adresa comunicata de catre curierul trimis pentru a livra premiul, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si Castigator, insotit de o copie dupa actul de identitate al castigatorului. In procesul verbal se va consemna:

1. data, ora si locul desemnarii castigatorului;

2. numele si prenumele persoanei care a validat desemnarea;

3. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook)

4. valoarea premiului acordat;

5. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate se va individualiza si adresa de livrare in cazul in care castigatorul nu este din Bucuresti.;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.

Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim 30 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat vor fi facut publice si prin afisare pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora. Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

Un singur participant poate castiga un singur premiu pe toata durata concursului.

Premiul acordat nu este transmisibil catre alte persoane si nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici preschimbat in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorilor.

TAXE SI IMPOZITE

Antena Group va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal. In acest sens impozitul pentru premii, va fi retinut de Antena Group din valoarea premiului Castigatorului.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

OBSERVATII

Participantii la concursul "Revelionul Starurilor", se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.

Organizatorii concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Prin inscrierea fiecarui participant organizatorii concursului dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.

Baza de date aferenta Concursului "Revelionul Starurilor" va fi pastrata timp de 90 de zile.

Prezentul regulament de participare la concursul "Revelionul Starurilor" este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Antena Group din Bucuresti, Bld. Ficusului, nr. 44A, et. 4A, sector 1, Bucuresti sau pe pagina de Facebook Antena 1 (oficial).

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A., este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In acest sens, Operatorul va aduce la cunostinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare dupa caz, număr telefon si varsta. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va fi prelucrata si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

Temeiurile legale si Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concursul „Revelionul Starurilor”care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Semnatura este prelucrata cu ocazia si in scopul acordarii premiilor castigate. Totodata, la revendicarea premiului, castigatorul va prezenta un act de identitate in scopul si in interesul legitim al Operatorului de a valida intr-un mod corect si transparent castigatorul concursului organizat. Nu se vor retine copii de pe actul de identitate.

Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate initial prin intermediul website-ului Facebook și ulterior prin e-mail sau telefon, si pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (daca este cazul). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.

Drepturile persoanei vizate. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Securitatea datelor.Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

Organizator,

Societatea ANTENA TV GROUP S.A.

Fanatik.ro
Cele mai noi stiri
Lajumate.ro