Live acumObservator 06 Weekend
Prime Time 20:00Film animatie: 101 dalmatieni

La mulți ani de Sfântul Ilie! Semnificația numerologică a numelui

Află semnificația numerologică a numelui Ilie. Sfântul Ilie este prăznuit în fiecare an la data de 20 iulie.  

Semnificatie nume ilie

Află semnificația numerologică a numelui Ilie! Sfântul Ilie este prăznuit în fiecare an la data de 20 iulie.

Numele Ilie provine din numele latin Elis, cu varianta grecească 'Hλίας, avându-şi originea în ebraicul אליהו, adică Eliyahu, având semnificaţia de "Yahweh este Dumnezeul meu", sau "Dumnezeu este Domnul meu". Acest nume a devenit notoriu graţie Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul. Întrucât acest sfânt era un personaj foarte popular în poveştile medievale occidentale, acelaşi nume fiind purtat de şi de câţiva sfinţi timpurii, numele de Ilie a fost extrem de răspândit în Europa Evului Mediu.

Numele Ilie apare în mai multe obiceiuri religioase evreieşti, el fiind invocat la sfârşitul Sabatului, în vremea ritualului săptămânal Havdalah, la Paştele Seder şi în ritul circumciziei cunoscut sub numele de Brit Milah. De asemenea, numele de Ilie este regăsit în numeroase texte străvechi, inclusiv în literatură rabinică şi în Talmudul babilonian.
În Noul Testament, Sfântul Ilie este comparat cu Iisus şi Ioan Botezătorul, unii interpreţi considerând că atât Hristos, cât şi Ioan Botezătorul au fost de fapt manifestări ale Sfântului Ilie.
În Coran se vorbeşte despre Ilie sub forma unui nume puţin diferit, spunându-se despre el că s-a rugat lui Dumnezeu să îi distrugă pe credincioşii lui Baal şi că a avut o viaţă exemplară.

Semnificația numerologică a numelui Ilie

Potrivit numerologiei, numărul personal sau al destinului, corespunzător prenumelui Ilie, se obţine astfel: 9 (i) + 3 (l) + 9 (i) + 5 (e) = 26, 2 + 6 = 8.

Numărul aspiraţiilor sufleteşti, rezultă din adunarea cifrelor vocalelor: 9 (i) + 9 (i) + 5 (e) = 23, 2+3=5.

Numărul visurilor se obţine prin însumarea cifrelor consoanelor: 3 (l) = 3.

Caracteristicile numărului 8: orientare spre valorile materiale, către un înalt statut social şi o poziţie superioară de putere.

Numărul destinului 8

Cifra opt sugerează mari abilităţi manageriale şi administrative, precum şi un înalt potenţial de împlinire în afaceri sau alte domenii profesionale asociate cu o strictă ierarhie. Se întrevăd importante câştiguri financiare ori materiale. O judecată abilă în privinţa banilor şi a chestiunilor comerciale facilitează acumularea unei mari averi. Totodată, se pot ivi deloc neglijabile avantaje graţie capacităţii de analiză a caracterului oamenilor.

Partea pozitivă a cifrei 8 constă într-o nesecată ambiţie şi motivare în obţinerea succesului, un impresionant potenţial energetic, şi o stabilă încredere în propriile forţe. Partea negativă se poate vădi într-o neţărmurită încăpăţânare şi un mare egocentrism, într-un exces de ambiţie şi vanitate, şi o febrilă lipsa de răbdare în materializarea obiectivelor. Uneori, apare o extremă lipsa de sensibilitate şi afectivitate din cauza orientării prioritare spre bani şi bunuri materiale.

Numărul sufletului 5

Cifra 5 exprimă nevoia de a caută libertatea, aventură şi drumurile neconvenţionale ale vieţii. Impulsurile interioare mărturisesc despre capacitate de adaptare, şi mari resurse intelectuale, dublate de o vie imaginaţie. De asemeni, numărul cinci exprimă uneori o stare de nerăbdare şi neastâmpăr, lipsa de apetenţa faţă de rutină şi înclinaţia de a sări de la o activitate la altă, fără a se reuşi să se finalizeze vreuna dintre ele. Fugă de responsabilităţi se poate întrezări în dorinţa de a evita o relaţie de cuplu stabilă, bazată pe încredere reciprocă.

Numărul viselor 3

Cifra 3 sugerează aspiraţia visătoare către o formă de exprimare artistică, în scris, pictură sau muzică. Năzuinţa de revărsare nestingherită a simţămintelor interioare se alătură dorinţei de a extrage cât mai multe plăceri din viaţă. De multe ori, apare visul cu ochii deschişi despre o largă popularitate, apreciere şi respect din partea unui număr cât mai mare de oameni.

sursa: diane.ro