Atenţie părinţi! Dacă îţi dai copilul la grădiniţă, statul te plăteşte. Ce valoare are tichetul şi de ce este condiţionat

Normele metodologice stabilesc că de stimulentul educaţional beneficiază copiii din familiile defavorizate, formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Normele metodologice stabilesc că de stimulentul educaţional beneficiază copiii din familiile defavorizate, formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Totodată, aceleaşi beneficii pot fi acordate şi copiilor aflaţi în întretinerea unei persoane singure, prin care se înţelege persoană aflată în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită; este văduvă; este divorţată; are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prezentate mai sus; a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile amintite anterior.

Pentru a putea beneficia de stimulentele educaţionale oferite de stat copiilor din familii sărace, vor trebui îndeplinite următoarele condiţii:

- vârsta minimă a copilului să fie de trei ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de trei ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de trei ani;

- copilul să nu fie mai mare de şase ani, vârsta împlinită după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;

- venitul lunar pe membru de familie să fie de cel mult 284 de lei (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană.

Ultimele știri