Live acumNeatza cu Razvan si Dani
Prime Time 20:30Chefi la Cutite

TITULARIZARE 2015: Emoţii mari pentru profesori! Peste 27.000 de cadre didactice susţin examenul care le oferă un loc de muncă

Peste 2.400 de candidaţi s-au înscris pentru a participa miercuri în Capitală la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (IŞMB).

Peste 2.400 de candidaţi s-au înscris pentru a participa miercuri în Capitală la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (IŞMB).

În total, conform Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să participe cei aproximativ 27.000 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţiile speciale la clasă sau la probele practice desfăşurate în perioada 27 mai - 26 iunie şi care au validat fişele de înscriere. Absolvenţii promoţiei curente (peste 4.300) pot valida fişa de înscriere până în dimineaţa zilei de miercuri.

Accesul candidaţilor în săli va fi permis cel mai târziu până la ora 9,00, pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului, potrivit instrucţiunilor referitoare la desfăşurarea examenului. Proba începe la ora 10,00, fiind deschise 87 de centre.

Pentru redactarea lucrărilor se va folosi cerneală sau pix de culoare albastră, desenele şi graficele putând fi executate şi cu creionul negru.

Potrivit instrucţiunilor, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor în sălile de concurs cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă, însă pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina ''economic-administrativ-poştă''.

"Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea, subiectul şi semnează de predare", potrivit aceloraşi instrucţiuni.

Totodată, candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă. Cei care vor fi surprinşi copiind în timpul desfăşurării probei scrise sau cei care au asupra lor telefoane sau alte mijloace de comunicare vor fi eliminaţi din concurs şi nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/ catedre în anul şcolar 2015 - 2016.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen.

Baremele de corectare vor putea fi consultate după finalizarea probei scrise, iar acestea vor fi afişate la loc vizibil.

Contestaţiile se vor depune la sediul IŞMB pe 20 iulie, până la ora 21,00, şi pe 21 iulie, până la ora 15,00.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre constituite la nivel naţional.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2015, în data de 24 iulie.


Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 27 şi 28 iulie.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, au fost publicate 4.189 de posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.528 în mediul urban şi 1.661 în mediul rural). Un număr mare de candidaţi s-au înscris pentru ocuparea posturilor de educatoare/ profesori pentru învăţământ preşcolar (4.702), învăţători/ profesori pentru învăţământ primar (4.110), limba şi literatura română (2.855), educaţie fizică (2.188) şi limba şi literatura engleză (1.932), arată Ministerul Educaţiei.

Cele mai multe locuri vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt pentru posturile didactice de educatoare/ profesori pentru învăţământ preşcolar (994), învăţători/ profesori pentru învăţământ primar (896) şi muzică instrumentală (221).

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Candidaţii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, au avut posibilitatea să folosească acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2015.

Sursa: Agerpres

Recomandari