Căutare Live

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan - minuni și adevăr

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, prăznuit pe 8 mai în calendarul creștin ortodox. Minunea de la mormântul său este pomenită în fiecare an de Biserică, în această zi, prilej de sărbătoare și de rostire acestei rugăciuni de mijlocire între om și divinitate

Rugaciune catre Sfântul Apostol Ioan

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, prăznuit pe 8 mai în calendarul creștin ortodox. Minunea de la mormântul său este pomenită în fiecare an de Biserică în această zi, prilej de sărbătoare și de rostire a acestei rugăciuni de mijlocire între om și divinitate

Rugăciunea zilei de 8 mai îi este adresată Sfântului Apostol Ioan. Acesta este unul dintre cei 12 ucenici ai lui Iisus, considerat ”prieten preaiubit” al lui Iisus Hristos. De altfel, Sfântul Apostol Ioan, ”fiul lui Zevedeu” și cel mai tânăr dintre ucenicii lui Iisus, a fost cel căruia Iisus a avut încrederea deplină să-i încredințeze viața mamei sale, a Fecioarei Maria, în momentul când era răstignit pe cruce. Sfântul Apostol Ioan a fost, așadar, alături de Iisus, în momentele cheie, și cel care în timpul vieții a scris cărți precum Evanghelia, cele trei Epistole și cartea Apocalipsa, din Biblie.

Rugăciunea către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan are rol de a mijloci între muritori și divinitate, pentru iertarea păcatelor și pășirea pe calea adeărului. De numele Sfântului Apostol Ioan este legată minunea de la mormântul său. Tradiția bisericească spune că, la vârsta de o sută de ani, Apostolului Ioan le-a poruncit celor șapte ucenici ai săi să-i sape groapa, în formă de cruce, pentru a muri acolo. S-a așezat în ea, iar la scurtă vreme, când mormântul a fost cercetat, trupul său nu a mai fost găsit. În schimb, din mormântul său se ridica o pulbere pe care locuitorii de acolo o numesc mană, ce îi vindecă pe cei bolnavi. De aceea, cei care i se roagă Sfântului Apostol Ioan cred cu tărie în harul său de a face minuni.

Rugăciune către Sfântul Apostol Ioan

”Cu credinţă, cu dragoste şi cu evlavie, din inimă venim către tine, Sfinte Apostole şi Evangheliste Ioane, de Dumnezeu cuvântătorule şi prietenul cel preaiubit al lui Hristos, şi cu toată umilinţa te rugăm să ne ajuţi nouă, nevrednicilor, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, spre a trece cu linişte şi cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum şi spre a nu cădea noi în laturile şi cursele cele prea meşteşugite ale răilor oameni şi ale viclenilor diavoli.

Pe tine, vulturule cel preaînalt zburător al teologiei, te rugăm să mijloceşti pentru noi către Preamilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu al Său har minţile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi şi noi înţelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu şi a cunoaşte dogmele dreptei credinţe şi minunile cele din Legea Sa, şi spre a lucra şi noi, după putere, pe cele ce le vom înţelege. Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu şi dragostea de aproapele, te rugăm să ne ajuţi cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca şi noi prin darul lui Dumnezeu să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înşine.

Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu, ca prin ajutorul şi mila Sa să ne izbăvească de războaiele cele iuţi ale mâniei şi ale poftelor trupeşti, precum şi de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc şi care, ca nişte nori ai întunericului, din adânc risipindu-se, mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre.

Către tine, preafericite ucenic şi apostol, care de către Domnul fiu al Preasfintei şi Preacuratei Sale Maici ai fost numit şi căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cădem cu toată umilinţa şi zdrobirea inimii noastre, ca, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, care este şi Maica Domnului, Maica ta şi Maica noastră a tuturor celor ce au crezut în Hristos, să mijloceşti pentru noi către Preadulcele nostru Mântuitor ca, prin a Sa milă şi îndurare, să nu ne lase pe noi în toate zilele vieţii noastre, nici în ceasul sfârşitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui şi ne va judeca. Amin.”

Sfântul Apostol Ioan, cel căruia i este aresată rugăciunea zilei de 8 mai este prăznuit de trei ori în decursul unui an: pe 8 mai, pe 30 iunie, odată cu ceilalți sfinți apostoli, și pe 26 septembrie, data în care a murit.

La mulți ani de Sfinții Constanțin și Elena! Semnificația puternică a numelor... Avantajele panourilor solare...
Parteneri
De ce mint oamenii. 4 motive explicate de psihologi
Se spune că minciuna are picioare scurte, iar acest lucru nu poate fi departe de adevăr. Există nenumărate motive pentru care multe persoane aleg să omită adevărul. Experții au încercat să afle de ce mint oamenii și să claseze principalele motive astfel încât să ne fie mai ușor să ne dăm seama de intențiile persoanei cu care purtăm o discuție.
Catine.ro
Ultimele știri