Live acumChefi la Cutite
Prime Time 20:00Te cunosc de undeva!

Acţionarii Transgaz vor să dea dividende de 182,14 milioane lei din profitul net realizat anul trecut

Acţionarii transportatorului naţional de gaze Transgaz vor să dea dividende de 182,14 milioane lei din profitul net realizat anul trecut, de 348,25 milioane lei, subiectul urmând a fi supus aprobării în Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie.

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 15,47 lei, iar plata dividendelor cuvenite acţionarilor se va face începând cu data de 17 iulie 2020.

”Propunerea de repartizare pe destinaţiia profitului net în sumă de 348,25 milioane lei, conform prevederilor OG nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, este următoarea: Dividende cuvenite acţionarilor 182,14 milioane lei; Profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 166,11 milioane lei”, arată un document transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117,73 milioane lei divizat în 11,77 milioane acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

”Astfel, valoarea dividendului brut este de 15,47 lei/acţiune”, arată compania.

Compania are o capitalizare de 2,7 miliarde de lei.

Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniu.

Sursa : news.ro

Recomandari