Milioane de români trebuie să facă asta în zilele următoare. Amenzi URIAŞE!!!

 

Se apropie termenul de depunere a Declaraţiei Unice - Formular 212, în care trebuie declarate la ANAF veniturile realizate în 2017. 16 iulie este data limită de depunere a actului, care poate fi dus direct la ghişeul ANAF, poate fi trimis prin poşta sau se poate depune online.

Declaraţia se completează şi se depune pentru veniturile estimate din 2018. Persoanele care au avut venituri exclusiv de natură salarială nu depun această Declaraţie. 

Termenul de depunere a declarației unice este 16 iulie, respectiv 30 de zile de la data producerii evenimentului în cazul persoanelor care încep o activitate în 2018 sau obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, anunță Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF). 

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

Declaraţia unică poate fi descărcată de AICI! 

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând și "Anexă nr. .... la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", care se atașează la declarația unică. Formularul pe care îl puteţi descărca de mai sus are un cuprinzător Ghid de completare.

Persoanele fizice care obțin, în cursul anului 2018, venituri din dividende peste un anumit plafon trebuie să completeze și să transmită până la jumătatea lunii âdeclarația unică în baza căreia se va calcula contribuția socială pentru sănătate (CASS) datorată. Completarea declarației unice se poate face în doar câteva minute, iar contribuabilii care plătesc anticipat obligațiile fiscale datorate pot obține, în anumite condiții, reduceri de până la 10%.

Depunerea declarației unice pentru veniturile din dividende trebuie să se facă până la jumătatea lunii iulie, iar plata anticipată a obligațiilor fiscale atrage anumite bonificații pentru contribuabili. În timp ce obligația plății impozitului pe dividende revine persoanelor juridice, asociații și administratorii de companii datorează, în anumite condiții, pentru dividendele nete încasate, contribuții sociale de sănătate.v

Sunt obligaţi să depună Declaraţia unică cetăţenii care au avut venituri din:

- activităţi independente 

- cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă
- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real
- piscicultură şi/sau silvicultură
- transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
- jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker

Pentru siguranţă, Declaraţia ar fi bine să fie depusă în cazul în care aţi avut orice fel de venituri în afara salariului.

Formularul Declarației Unice poate fi depus online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Ministerul Finanţelor a anunţat la începutul acestei luni că facilitează înregistrarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Ministerul Finanțelor Publice a spus că a transmis contribuabililor persoane fizice prin poștă o scrisoare personalizată, care conține informații ce permit înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) de la orice dispozitiv conectat la internet. Prin această aplicaţie cetăţenii au acces la informații fiscale personale direct
de acasă.

Din 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online.

Pentru înregistrarea în SPV, contribuabilii care au primit scrisoarea trebuie să aibă acces la un dispozitiv conectat la internet și să pregătească următoarele informații:

1. Numărul documentului format din 12 cifre, înscris în partea stânga-sus a primei
pagini a scrisorii primite.
2. Codul Numeric Personal (CNP), sau Numărul de Identificare Fiscală (NIF), înscris
sub numărul documentului.
3. Seria și numărul actului de identitate.
4. Adresa de e-mail proprie.
5. Numărul telefonului mobil personal.
6. Un nume de utilizator ales pentru autentificarea în SPV.
7. O parolă necesară autentificării în SPV.

Aceste informații trebuie completate în formularul web disponibil pe portalul ANAF în secțiunea "Spațiul Privat Virtual" → "Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice"  - "Persoane fizice/Înregistrare utilizatori", alegând Tipul de aprobare "Verificare număr document".

După completarea corectă a tuturor datelor solicitate în formularul web, procesul de înregistrare se finalizează prin apăsarea butonului "Continuă". Înregistrarea cu succes în SPV va fi confirmată prin afișarea unei pagini care va conține informațiile completate anterior, iar autentificarea în SPV se vă poate face pe baza numelui de utilizator şi a parolei alese la momentul înregistrării.

Persoanele fizice autorizate (PFA), cei care obțin venituri din dividende de la firme și alte persoane fizice cu venoturi din activități independente vor putea merge, în iulie 2018, la sediile direcțiilor fiscale din țară pentru a primi asistență privind depunrea declarației unice privind aceste venituri.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat programul sesiunilor de îndrumare a contribuabililor organizate în luna iulie.

Sesiunile vor fi ținute în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Ploiești, Craiova, Galați.

În București, vor putea participa câte 47 de persoane la fiecare dintre următoarele sesiuni:

Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice - în data de 05.07.2018 , ora 14:00,  la D.G.R.F.P. Bucureşti, Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319. Sesiune cu tema „Prezentarea noului mecanism de declarare şi impozitare a veniturilor persoanelor fizice. -Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice; -Modalitati de depunere a declaraţiei”.
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice - în 05.07.2018, ora 14:00, la D.G.R.F.P. Bucureşti, Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319 -  Noul mecanism de declarare şi impozitare a veniturilor persoanelor fizice.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - 06.07.2018, ora 12:00, la D.G.R.F.P. Bucureşti, Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319 . Teme: Servicii oferite de ANAF - Spaţiul Privat Virtual și Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.
Declarația unică se depune până pe 16 iulie în anul 2018, iar apoi, din 2019 și mai departe, până pe 31 martie.

Noua declarație unică care va fi depusă de PFA și alte persoane fizice cu venituri din activități independente va înlocui 7 formulare care erau valabile până acum:

D200-veniturile realizate din România
D201-veniturile realizate din străinătate
D220-venitul estimat/norma de venit
D221-norme de venit-agricultură
D600-venitul bază pentru CAŞ
D604 -stabilire CASS persoane fără venit
D605 -stopare CASS  persoane fără venit.
 facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe 

România la CENTENAR. 100 DE ANI de la MAREA UNIRE