Guvenul a aprobat! Masă caldă pentru preșcolari și elevi în 50 de școli și gradinițe din România: 30 de milioane de lei finanțare de la buget

Guvernul a aprobat lista celor 50 de unitãti de învătământ preuniversitar de stat în care se aplică, în anul scolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, precum si fondurile necesare finantãrii programului.

Guvernul a aprobat lista celor 50 de unitãti de învătământ preuniversitar de stat în care se aplică, în anul scolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, precum si fondurile necesare finantãrii programului.

Suma destinată întregului an scolar este 30 de milioane de lei, finantare asiguratã de la bugetul de stat, potrivit ordonantei de urgentã adoptate.

Prima etapã a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi s-a aplicat în anul scolar 2016-2017 si a implicat tot 50 de unitãti scolare.

Cele 50 de scoli în care se va derula etapa a doua în anul scolar 2017-2018 au fost selectate astfel încât fiecare judet sã aibã cel putin o unitate de învãtãmânt inclusã în proiect si, totodatã, sã fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate (medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii economice cu grad ridicat de pauperitate), scrie adevarul.ro. De asemenea, s-a tinut cont de infrastructura necesarã servirii mesei în scoalã (dacã existã sau nu cantinã, dacã existã sau nu salã pentru prepararea sau pentru servirea mesei, dacã existã sau nu spatiu pentru depozitare).

Masa caldã sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor si prescolarilor care participã la activitãtile didactice, în limita a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar. Autoritãtile locale au posibilitatea sã suplimenteze finantarea din venituri proprii. În acelasi timp, autoritãtile locale care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea acestuia în scoli sau grãdinite, în conditiile asigurãrii finantãrii din venituri proprii.

Produsele alimentare distribuite elevilor si prescolarilor vor respecta cerintele de conformitate prevãzute în regulamentele europene. Directiile judetene de sãnãtate publicã, respectiv cea a municipiului Bucuresti, vor verifica respectarea normelor si conditiilor igienico-sanitare si a alimentatiei sãnãtoase în distributia alimentelor. De asemenea, la cererea scrisã a pãrintilor, din considerente de naturã medicalã, culturalã sau religioasã, pachetele alimentare si masa caldã pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situatiei elevilor si prescolarilor. Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare sau mesei calde se organizeazã la nivelul fiecãrei unitãti administrativ-terioriale.

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentã adoptatã, Ministerele Sãnãtãtii si Educatiei vor elabora norme de aplicare, care se vor adopta prin Hotãrâre a Guvernului.

Ultimele știri