Live acumNeatza cu Razvan si Dani
Prime Time 20:30Adela

ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2018. Când încep și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi despre CLASA ZERO

Începând cu data de 8 martie, părinții își pot înscrie micuţii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018 – 2019, potrivit calendarului și metodologiei de înscriere publicate recent în Monitorul Oficial. 

Începând cu data de 8 martie, părinții își pot înscrie micuţii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018 – 2019, potrivit calendarului și metodologiei de înscriere publicate recent în Monitorul Oficial.

Înscrierea se desfăşoară până pe 26 martie, direct la şcoală pe care părintele şi-o doreşte pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro.

Părinții pot afla care este școala la care copiii lor au un loc asigurat din start, în clasa pregătitoare. Fiecare locuinţă este arondata unei şcoli din apropiere, numită scoala de circumscripţie.

Părintele îşi poate înscrie copilul la şcoala de care aparţine (şcoala de circumscripţie), şi atunci elevul este automat înscris, sau la orice altă şcoală – dar numai dacă mai rămân locuri libere după ce au fost înscrişi elevii de circumscripţie.

Calendarul şi metodologia înscrierii copiilor anul şcolar 2018-2019

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până pe 31 august 2018 inclusiv – sunt obligaţi să îi înscrie pe cei mici în clasa pregătitoare.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2018

1 martie 2018 Afişarea circumscripţiilor şcolare la fiecare scoală, pe site-ul acesteia şi pe site-ul inspectoratului şcolar

Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice şi a instituţiilor în care se realizează aceasta

Afişarea criteriilor specifice de departajare

1-12 martie 2018 Ziua porţilor deschise – eveniment organizat de fiecare scoală care are clase pregătitoare

1-23 martie 2018 Realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice, la solicitarea părinţilor

26 martie 2018 Transmiterea către centrele judeţene de resurse şi asistenta educaţionala a rezultatului evaluării psihosomatice

8 martie 2018 Completarea de către părinţi a cererilor-tip de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare. Cererile trebuie validate la şcoală la care se solicita înscrierea copiilor, de luni până vineri între orele 8:00-18:00

27 martie 2018 Repartizarea la şcolile de circumscripţie a copiilor pentru care părinţii au solicitat acest lucru în cerere

27-28 martie 2018 Admiterea sau respingerea la şcolile care nu sunt de circumscripţie, în funcţie de numărul de locuri rămase libere şi de criteriile generale şi specifice de departajare

29 martie 2018 Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au cerut înscrierea la altă şcoală, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri, şi care şi-au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie

30 martie 2018 Afişarea în şcoli şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a elevilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

11 aprilie 2018 Afişarea în şcoli şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar

12-18 aprilie 2018 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie dintre cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţi

23 aprilie 2018 Afişarea la fiecare scoală a listelor finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare

24 aprilie – 4 mai 2018 Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo şcoală

Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

1. Cerere-tip de înscriere

2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercita autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului

3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criteriile de departajare pe care şcolile le aplică, dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri

- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei

- copilului orfan de ambii părinţi;

- existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

- existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă

Cum se realizează înscrierea elevilor în şcolile private

Înscrierea copiilor în şcolile private încep tot pe 8 martie şi se desfăşoară până pe 26 martie. Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditata şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat.

În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

Recomandari