Ministrul Educației a făcut anunțul: „Elevii vor primi sume mai mari. A fost modificat ordinul!”

Ministerul Educatiei a emis un Ordin pentru modificarea acordarii burselor elevilor din invatamantul preuniversitar

Ministerul Educatiei a emis un Ordin pentru modificarea acordarii burselor elevilor din invatamantul preuniversitar. Noua reglementare prevede faptul ca "pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare", dar si ca "bursele de ajutor social se acorda elevilor orfani sau bolnavi de TBC". In plus, se precizeaza faptul ca "elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/ merit/ performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala".

ORDIN

pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

in temeiul prevederilor art. 12 si art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE

emite prezentul ordin:

ART. I Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Art. 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare".

2. Art.13 lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:

a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.

3. Art. 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/ merit/ performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala".

ART. II Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial, Directia Generala invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta Directia Generala Economica, Directia Minoritati, inspectoratele scolare judetene/ inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.


ART. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministru,

Valentin POPA

Ultimele știri