Anul Universitar începe azi: Structura, Calendar cursuri, vacanțe, zile libere

Dacă pentru preșcolarii și școlarii din România, prima zi de școală 2018 a fost pe 10 septembrie, și  studenții se pregătsc de începerea unui nou an universitar 2018-2019.

structura anului universitar 2018 2019

Dacă pentru preșcolarii și școlarii din România, prima zi de școală 2018 a fost pe 10 septembrie, și studenții se pregătsc de începerea unui nou an universitar 2018-2019. Acesta va debuta pe 1 octombrie 2018. Iată structura noului an univeristar 2018- 2019 pentru ciclul I și II de studii universitare.

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, iar programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Structura anului școlar 2018 - 2019

Acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, în condiţiile prezentei legi, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

Structura anului universitar 2018-2019 pentru ciclul I și II de studii universitare

 • Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat
 • Luni 01 octombrie- Vineri 21 decembrie - 12 săptămâni activitate didactică
 • Sâmbătă 22 decembrie- Duminică 06 ianuarie - 2 săptămâni vacanță studenți
 • Luni 07 ianuarie-Vineri 18 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
 • Sâmbătă 19 ianuarie- Duminică 10 februarie- 3 săptămâni sesiune de iarnă
 • Luni 11 februarie-Duminică 17 februarie - 1 săptămână vacanță studenți
 • Luni 18 februarie- Joi 25 aprilie- 10 săptămâni activitate didactică
 • Vineri 26 aprilie- Duminică 05 mai - 1 săptămână vacanță studenți
 • Luni 06 mai-Vineri 31 mai- 4 săptămâni activitate didactică
 • Duminică 02 iunie- Duminică 23 iunie - 3 săptămâni sesiune de vară
 • Luni 24 iunie-Vineri 12 iulie - 3 săptămâni practică
 • Sâmbătă 13 iulie-Vineri 26 iulie - 2 săptămâni sesiune de restanțe
 • Sâmbătă 13 iulie-Duminică 29 septembrie - 11 săptămâni vacanță studenți

Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2018 – 2019, corespunzătoare normei de bază sunt:

 • 01 octombrie- 21 decembrie- 12 săptămâni activitate didactică
 • 22 decembrie- 06 ianuarie - concediu 5 zile
 • 07 ianuarie- 18 ianuarie - 2 săptămâni activitate didactică
 • 19 ianuarie-10 februarie- 3 săptămâni sesiune de iarnă*1 zi concediu
 • 11 februarie-17 februarie- concediu 5 zile
 • 18 februarie-25 aprilie - 10 săptămâni activitate didactică
 • 26 aprilie-05 mai concediu 3 zile
 • 06 mai-31 mai - 4 săptămâni activitate didactică
 • 02 iunie-23 iunie - 3 săptămâni sesiune de vară *1 zi concediu
 • 24 iunie-26 iulie - 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)
 • 27 iulie-02 septembrie - concediu 25 zile
 • 03 septembrie-30 septembrie - 4 săptămâni activitate didactică

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

 • 30 noiembrie 2018;
 • 1 decembrie 2018, 25 decembrie 2018 și 26 decembrie 2018;
 • 1 ianuarie 2019, 2 ianuarie 2019 și 24 ianuarie 2019;
 • 26 aprilie 2019, 28 aprilie 2019 și 29 aprilie 2019;
 • 1 mai 2019;
 • 1 iunie 2019, 16 iunie 2019 și 17 iunie 2019;
 • 15 august 2019.

Cu trei zile înainte de începerea anului universitar 2018 - 2019, stiudenții trebuie să se prezinte pentru a intra în posesia camerelor de cămin unde au primit cazare, conform cererilor apropbate.

Ultimele știri