Repartizare Cămine Universitatea București 2018. Calendar, acte necesare, taxe

Repartizare cămine studențești 2018. Universitatea București pune la dispoziție 5 300 de locuri disponibile în cele 19 cămine studențești.

repartizare camine universitatea bucuresti 2018

Repartizare cămine studențești 2018. Universitatea București pune la dispoziție 5 300 de locuri disponibile în cele 19 cămine studențești.

O medie bună la examenul de admitere le poate aduce studenților un loc în cămin, iar cei care nu apucă un loc la cămin pot beneficia de subvenții individuale de sprijin pentru cazare în sectorul particular.

Structura Anului Universitar 2018 2019. Calendar cursuri, vacanțe, zile libere

Repartizare cămine Universitatea București 2018

Cazarea se face la fiecare început de an universitar, cu trei zile înainte de începerea noul an școlar universitar 2018 - 2019 și pe toată luna octombrie, conform calendarului. Anul acesta, facultățile încep cursurile luni 1 octombrie 2018.

Cazarea se poate obține numai dacă, în prealabil, candidatul a depus cererea de cazare și a fost aprobată de comisia de cazare.

Nu au drept de cazare cei care au comis abateri grave, cum ar fi înstrăinarea locului la cămin, nerespectarea obligațiilor constractuale, precum și neplata taxei în termen mai mare de 60 de zile.

Acte necesare la cazare

Cerere de cazare aprobată și actul de identitate

2 fotografii top CI

adeverință care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel puțin 10 ani vechime în activitatea didactică sau documente doveditoare a gradului de handicap/calității de orfan/plasament familial.

2 exemplare din contractul de închiriere între student și UB, procesul verbal de predare primire a inventarului camerei.

formularele necesare obținerii vizei de flotant

Taxe de cazare, reduceri, beneficii

Tarifele de cazare în cămine pentru studenţi şi alte categorii de persoane se stabilesc potrivit normelor legale și sunt supuse aprobării Consiliului de Administrație al Universității din București.

Tariful de cazare se achită lunar, în conformitate cu prevederile Contractului de Închiriere. Tarifele de cazare sunt propuse de Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești după consultarea cu Consiliul pentru Probleme Studențești și aprobate de Consiliul de Administrație, astfel: pentru lunile octombrie-decembrie, în luna septembrie și pentru lunile ianuarie-septembrie, (distinct ianuarie-iunie și iulie-septembrie), în luna decembrie.

Studenţii, copii de cadre didactice sau didactic auxiliar în activitate, cei proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, precum şi studenţii orfani de ambii părinţi, beneficiază de cazare gratuită, pe perioada anului universitar, cu excepția vacanțelor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Studenţii la taxă nu beneficiază de subvenție la cazarea în cămine.

Beneficiază de cazare cu reducere 50% faţă de tariful stabilit, studenţii cu handicap grav şi accentuat, la cerere, în baza Legii 448/2006. Art. 28.

Plata tarifului de cazare se face lunar, între data de 10 şi penultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna în curs; excepţie face luna octombrie, care se achită în momentul cazării.

Pentru neachitarea la timp a tarifelor de cazare, se va plăti o majorare cu titlu de penalizare de 0,3 % din suma totală datorată; valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea debitului înregistrat.

Studenţii români şi cetăţenii străini care au datorii faţă de Universitatea din Bucureşti, provenite din tarifele de cazare, pagube materiale, etc, precum şi cei care au creat probleme deosebite în cămine, vor fi cazaţi numai după ce au făcut dovada achitării datoriilor respective, pe baza cererilor aprobate şi în limita locurilor rămase disponibile.

Taxe cămine studențești an universitar 2018-2019

Ultimele știri