Live acumObservator 12
Prime Time 20:00Film: Asasin american

Subiecte BAC Toamnă 2019 Limba Română: ce a picat la profil Real

Subiecte BAC Toamnă 2019 Limba Română: Elevii absolvenți ai clasei a XII-a susțin astăzi examenul de Bacalaureat. Află din articolul a1.ro ce subiecte pică elevilor absolvenți de clase cu profil Real.

subiecte bac limba romana profil real

Subiecte BAC Toamnă 2019 Limba Română: Elevii absolvenți ai clasei a XII-a susțin astăzi examenul de Bacalaureat. Află din articolul a1.ro ce subiecte pică elevilor absolvenți de clase cu profil Real.

Update: 17.00: Subiectele și baremele de la examenul scris la Limba și literatura română, susținut astăzi în cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2019. Vezi mai jos:

sursa foto: edupedu.ro

A1.ro publică subiectele la Limba Română pentru profil Real, în acest articol, când vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

La fel ca și în sesiunea din vară, subiectele exemenului de Limba Română, Bacalaureat 2019, diferă în funcție de profil și specializare, dar sunt concepute a avea un nivel mediu de dificultate, atât cele de la Real, cât și cele Uman.

Citește și: Barem BAC Română 2019, sesiunea Toamnă: Cum se rezolvă subiectele și notă

Citește și: BAC toamnă 2019 Limba Română: Modele subiecte, barem și programă Bac, Uman și Real

Citește și: Subiecte BAC Toamnă 2019 Limba Română: ce pică la profil Umanist

Modele de subiecte BAC 2019, profil Real, găsiți AICI!

Subiecte BAC 2019 Limba Română, profil Real: Ce a picat la sesiunea iunie-iulie

Subiecte BAC Limba și Literatura Română Bacalaureat 2019: Ce se întâmplă facă un elev este eliminat din examen

Potrivit metodologiei candidații care sunt fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Elevii în cauză pot relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea din timpul căreia au fost eliminați. Asta ar înseamă că elevul în cauză va putea susține examenul, cel mai devreme în toamna anului 2020.

La probele orale de la Bacalaureat 2019, doi elevi au eliminaţi, după ce au fost prinşi cu telefonul mobil la ei. Este vorba despre un elev de la Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Velovan" şi unul de la Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "Constantin Brâncuşi" din Craiova.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 - 4 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Programa de la Limba Română, Bacalaureat 2019

Programă Bacalaureat Limba Română profil Real

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare, filme artistice şi documentare, spectacole de teatru, expoziţii de pictură etc.; a

- reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului, preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.

Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse

–reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinţa de redactare, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual

Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte

– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic

Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise –texte literare (proză, poezie, dramaturgie);

texte nonliterare, –memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, contextul –ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr –scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc. – reacţiile receptorului: cititor, ascultător

Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ – discursul politic, discursul publicistic

rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog

Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice

Calendar Bacalaureat Toamna

 • 15 - 19 iulie: înscrierea candidaților
 • 26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 21 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă
 • 22 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă
 • 23 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă
 • 27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională - proba C
 • 3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)
 • 3 - 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor
 • 7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.