Live acumObservator 06
Prime Time 20:30Chefi la cutite

Titularizare 2018. Calendar titularizare 2018

A apărut proiectul metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul scolar 2018-2019. 

TITULARIZARE 2018. Tot ce vrei să știi despre CALENDAR TITULARIZARE 2018.

A apărut proiectul metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul scolar 2018-2019.

CALENDAR TITULARIZARE 2018. Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019 prevede urmăoarele.

VEZI AICI CALENDARUL DE TITULARIZARE 2018

Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar:
2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (5)-(6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de
către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018-2019 și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din
Metodologie
- elaborarea ofertei școlii și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar următor;

- depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie și a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la secretariatele unităților de învățământ;

- comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare;
c) stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;

Vrei să devii profesor în România? De ce acte ai nevoie pentru a te înscrie la examenul de TITULARIZARE!

- constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare; organizarea
inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina
web a inspectoratului şcolar;

- analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de
către inspectoratul școlar;

- emiterea și comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.

- Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la adata de 1 septembrie 2018:

Urmăriți aici este calendarul complet al mișcării personalului didactic 2018-2019 (anexa 19 din metodologie).

Recomandari