Regulament concurs aplicatie “Chefi la cutite”

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Chef-ul Retetelor”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, legal reprezentata prin Mihai Cristian Ionita in calitate de Director, Carmen Amortoaie in calitate de Contabil Sef si Paul Muntenescu in calitate de Head of Online Business (denumita in continuare „Organizatorul”).

Derularea Concursului se va face prin aplicatia de mobil Chefi la Cutite si in cadrul emisiunii de televiziune Chefi la Cutite difuzata pe postul de televiziune „Antena 1”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace massmedia.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 01.03.2021– 20.06.2021 inclusiv. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data de 01.03.2021 ora 20:30 pana pe 20.06.2021 ora 23:59 prin intermediul aplicatiei de mobil Chefi la Cutite disponibila in App Store si Google Play (pentru detalii vezi Cap IV. Mecanismul de concurs).

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Pentru participarea la concurs este necesara  acceptarea neconditionata si fara rezerve, de catreparticipanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

La acest concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă in Romania (aceasta inseamnă că pot participa atat cetăţeni romani cat şi străini), care a implinit 18 ani la data inceperii concursului, posesoare a unei carti de identitate valide cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

- ca este persoana fizica cu domiciliul in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

- ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

- ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);

- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect) in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcinaOrganizatorului;

- ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel incat să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

- ca este posesor al unui smartphone sau al unei tablete cu sistem Android sau IOS sau ca are acces la astfel de device-uri.

Pentru participarea la concursul vizat de prezentul regulament este necesara acceptarea neconditionata de catre participanti ca numele, materialele postate in cadrul concursului, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice sau de orice fel continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane ori alte drepturi de orice fel (apartinand unor participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport ori utilizate de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate: carte de identitate sau buletin de identitate.

Participarea la concursul "Chef-ul Retetelor" implica acceptarea ca numele, fotografiile, continutul materialelor furnizate sau postate de participanti si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.

Angajatii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs

Concursul "Chef-ul Retetelor" se va desfasura in perioada 01.03 - 20.06.2021 inclusiv, prin aplicatia de mobil Chefi la Cutite, disponibila in App Store si pe Google Play. Pentru a participa la concurs, doritorii trebuie sa isi descarce gratuit si sa isi instaleze aplicatia Chefi la Cutite pe telefon sau tableta si sa citeasca Regulamentul de concurs. In fiecare zi de luni pe parcursul perioadei de concurs, cand se difuzeaza emisiunea Chefi la Cutite pe postul de televiziune Antena 1, participantii care decid sa se inscrie in concurs trebuie sa urmareasca emisiunea la televizor sau pe aplicatia Chefi la Cutite, sa intre in aplicatie in sectiunea “Chef-ul Retetelor”, sa urmareasca reteta saptamanii realizata de Chef Florin Dumitrescu si sa raspunda la intrebarile QUIZ-ului saptamanal. QUIZ-ul are 3 intrebari cu 3 raspunsuri predefinite, fiecare intrebare avand un singur raspuns corect. QUIZ-ul din aplicatie este deschis publicului pentru a raspunde la intrebari timp de 6 (sase) zile, adica pana la o noua editie Chefi la Cutite care va avea o noua reteta si un nou QUIZ. Reteta si QUIZ-ul saptamanal vor fi activate in fiecare zi de luni, la ora 20:30 si vor fi resetate in fiecare zi de Sambata, la ora 23:59.

Premiul saptamanal va fi oferit primilor 10 (zece) participanti care au raspuns corect la toate cele trei intrebari si au avut cea mai mare viteza de raspuns inregistrata in aplicatie. Cei 10 castigatori desemnati saptamanal vor fi afisati in aplicatia de mobil Chefi la Cutite, pe siteul www.a1.ro/chefi-la-cutite/ si pe pagina de Facebook Chefi la Cutite oficial si anuntati prin intermediul paginii de Facebook Chefi la Cutite oficial. Premiile saptamanale constau in 20 de vouchere, fiecare voucher avand o valoare de 50 RON. Fiecare premiu acordat castigatorilor va avea o valoare totala de 100 Lei.

POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL (APP CHEFI LA CUTITE) IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 77/2009, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, NU SUNT CONSIDERATE JOCURI DE NOROC ŞI SUNT PERMISE FĂRĂ AUTORIZARE ACŢIUNILE ORGANIZATE DE DIFERIŢI OPERATORI ECONOMICI, ÎN CONDIŢIILE LEGII, ÎN SCOPUL STIMULĂRII VÂNZĂRILOR ŞI CARE NU PRESUPUN TAXĂ DE PARTICIPARE, RESPECTIV NICIUN FEL DE CHELTUIALĂ SUPLIMENTARĂ DIN PARTEA PARTICIPANŢILOR ŞI NICI MAJORAREA PREŢULUI PE CARE PRODUSUL/SERVICIUL L-A AVUT ANTERIOR DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII PUBLICITARE.

Pasul 2 – Acordarea premiilor

In concurs vor fi desemnati in total 160 de castigatori, pe parcursul a 16 saptamani de concurs fiind desemnati cate 10 castigatori in decursul fiecarei saptamani.

In total vor fi acordate 160 de premii identificate conform Capitolului V.

Dupa desemnarea castigatorilor, fiecare dintre acestia va fi contactat prin intermediul paginii de Facebook Chefi la Cutite si i se vor solicita totodata urmatoarele date de contact, in vederea validarii castigatorului si atribuirii premiului: nume si prenume, localitatea de domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, data eliberarii si organul emitent, adresa de email si numar de telefon (valide).

Persoana astfel contactata va comunica aceste date organizatorului prin intermediul paginii de Facebook Chefi la Cutite in termen de 48 ore de la data desemnarii castigatorului.

In cazul in care un castigator nu comunica in termen de 48 de ore de la data desemnarii datele solicitate sau nu poate fi validat ulterior pentru ca nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza.

Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu pe saptamana si nu poate solicita contravaloarea lui in bani sau alte servicii.

Nu se vor acorda premii in concurs persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face prin email si/sau telefonic pe la adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care a comunicat datele de identificare.

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul, precum si termenul de maxim 20 zile calendaristice in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, castigatorului i se comunica si numarul de telefon al reprezentantului Organizatorului, pentru a putea lua legatura cu acesta in cazul in care apar evenimente neprevazute ce il impiedica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului.

In cazul in care castigatorul dupa instiintare nu se prezinta in termen de maxim 20 zile la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicare premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si Castigator. In procesul verbal se va consemna:

1. data, ora si locul desemnarii castigatorului;

2. numele si prenumele persoanei care a validat desemnarea;

3. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook si a datelor de identificare primite de pe acel cont)

4. valoarea premiului acordat;

5. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim 20 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentului concurs vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de Organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat va fi facut public in mod gratuit si prin afisare in aplicatia de mobil Chefi la Cutite si pe pagina de Facebook Chefi la Cutite oficial.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficient ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

V. PREMIILE CONCURSULUI.

Premiile acordate de Organizator in acest concurs constau in:

- 10 PREMII SAPTAMANALE – CATE DOUA VOUCHERE DE CUMPARATURI IN VALOARE DE 50 LEI ACORDATE FIECARUI CASTIGATOR (premiu in valoare totala de 100 Lei pentru fiecare castigator). VOUCHERELE VOR PUTEA FI FOLOSITE DOAR IN MAGAZINELE LIDL DE PE TERITORIUL ROMANIEI, PENTRU O PERIOADA DE 12 LUNI DE LA DATA ACTIVARII (RESPECTIV DE LA DATA DE 10 MARTIE 2021);

Valoarea totala neta maxima a premiilor ce fac obiectul concursului este de 16,000 lei, adica 100 RON pentru fiecare premiu saptamanal.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Valoarea premiului ce depaseste suma bruta de 600 lei, va impune suportarea si/sau achitarea de catre castigator a impozitului pe venitul obtinut din premii.

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze catre autoritatile fiscale impozitul datorat.

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor.

Organizatorul nu garantează calitatea, lipsa defectelor şi alte aspecte legate de premiile castigate. Pentru reclamaţii, caştigătorul se va adresa direct producătorului produsului, furnizorului sau importatorului.

Organizatorul nu va fi responsabil de daunele aduse caştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau in legătură cu utilizarea premiului.

VII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe https://a1.ro/regulament-concurs-aplicatie-chefi-la-cutite.html

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe https://a1.ro/regulament-concurs-aplicatie-chefi-la-cutite.html si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, inclusiv la sediul organizatorului, Antena TV Group, in urma unei cereri scrise.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Prin inscrierea fiecarui participant organizatorii concursului dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, in orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc avand ca efect neprimirea e-mail-urilor expediate catre participanti etc.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

Baza de date aferenta concursului „Chef-ul Retetelor” va fi pastrata timp de 90 de zile calculate incepand cu data de 21.06.2021.

VIII. Nota de informare privind prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A, este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, societatea Antena TV Group S.A (în continuare denumită „Societatea”). Societatea este parte a grupului Intact Media Group, având DPO numit la nivel de grup: [email protected] 

Prelucrarea în temeiul consimțământului participantilor la concurs. Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, număr telefon și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului dumneavoastră, furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui formular, sunt utilizate de Societate pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră.

Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la [email protected] să ne contactați la nr. de telefon 021.40.91.861 sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 70 ani de la data la care au fost colectate.

Drepturile clientului. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Având în vedere cele de mai sus, în legătură cu prelucrarea datelor pentru scopurile de marketing de catre Operator sau alte societăți din cadrul grupului din care face parte Operatorul, îmi exprim consimțământul, înțelegând și fiind de acord cu consecințele deciziei mele, consimtamantul fiind exprimat in mod explicit bifand casuta „sunt de acord cu termenii si conditiile concursului” inainte de finalizarea procesului de inregistrare in concurs.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare astăzi, 26.02.2021.

Organizator,

ANTENA TV GROUP S.A.

Mihai Ionita

Director

 

Carmen Amortoaie

Contabil Sef

 

Paul Muntenescu

Head of Online Business