Live acumFilm: Prizonieri
Prime Time 20:00Antitalent

Rugăciunea de sâmbătă: rugăciunea pentru îndepărtarea necazurilor și tristeților

Rugăciunea de sâmbătă: rugăciunea pentru îndreptarea necaazurilor și tristeților: ce trebuie să rostești

rugaciune

Rugăciunea de sâmbătă: rugăciunea pentru îndreptarea necaazurilor și tristeților: ce trebuie să rostești

Rugăciunea este modul de comunicare dintre om și divinitate. Credincioșii rostesc rugăciuni pentru ajutorul în viața de zi cu zi.

Rugăciunea zilei de sâmbătă este rostită pentru îndepărtarea necazurilor și tristeților din viața ta. Iată ce trebuie să rostești azi:

Rugăciunea de sâmbătă: rugăciunea pentru îndepărtarea necazurilor și tristeților

Valuri de pătimi mă impresoară; mare necaz și strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfantă Maică, liniștește sufletul meu cu pacea Fiului tău și alungă deznădejdea și întristarea sufletului meu cu harul Său. Potolește furtună păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc și stinge-i flăcările. Umple-mi inimă de bucurie, Preacurată Maică și imprăstie ceată nelegiuirilor mele de la față mea, căci acestea mă impresoară și mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău.

Sufletul meu se simte sfârșit; totul îmi este greu, chiar și rugăciunea. Iată-mă, rece că piatră. Buzele mele șoptesc o rugăciune, dar inimă mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topește gheață din jurul sufletului meu și incălzeste-mi inimă cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfantă Maică și Fecioară.

Nu mă alungă de la fața ta, ci primește rugăciunea robului tău. Tristețea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în luptă această și nu am altă mângâiere decât în ține, Preasfantă Maică. O, nădejde și apărarea tututror credincioșilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!

Preasfantă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvantată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbește precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreste ziua și mă tulbură noaptea. Nu am pace-sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură. Grăbeste, Preaslăvită Maică și mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine și să-mi ierte păcatele pe care le-am săvarsit. O, Preasfantă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfarsită și este cel mai mare vrăjmas al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către ține, tu ești gata să-l eliberezi din legăturile iadului.

Slobozește-mă și pe mine! Privește cum satana vrea să mă facă să mă împiedic și să-mi zdrobească credința, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ție, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.