Live acum
Prime Time 20:30Raman cu tine

Ajutor de deces 2019. Ce valoare are ajutorul de înmormântare și cum se obține

Ajutor de deces 2019. Ajutor de deces sau ajutor de înmormântare reprezintă unul dintre cele cinci tipuri de ajutoare sociale acordate de stat. Iată câți bani se dau anul acesta, cum se obține ajutorul de înmormântare și ce acte sunt necesare.

Ajutor de deces 2019

Ajutor de deces 2019. Ajutor de deces sau ajutor de înmormântare reprezintă unul dintre cele cinci tipuri de ajutoare sociale acordate de stat (venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire, indemnizaţia socială pentru pensionari și ajutpr de deces). Iată câți bani se dau anul acesta, cum se obține ajutorul de înmormântare și ce acte sunt necesare.

Ajutor de deces 2019. Ajutorul de înmormântare este acordă de la Casa de Pensii. Acest ajutor social se acordă nu doar în cazul în care persoana decedată era pensionară sau salariată.

De asemenea, persoana care va suporta cheltuielile de înmormântare va putea beneficia de ajutorul de deces, indiferent că este vorba despre soțul supraviețuitor, copil, părinte, tutore, curator sau orice altă persoană care poate face dovada prin acte că s-a ocupat de defunct.

Ajutor de deces 2019. Prin membru de familie căruia i se poate acorda ajutor de deces definim: soț, copii proprii, copii adoptați, copii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau până la terminarea studiilor, dar până în 26 de ani acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copii inapți de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă îniante de 18 sau de 26 de ani.

Pentru că salariul minim a fost majorat de la 1 ianuarie, și acest ajutor social ar mai putea crește sau ar putea ramane la aceeași valoare.

Ajutor de deces 2019. Câți bani dau pentru ajutor de înmormântare

În cazul în care persoana decedată figura ca asigurată sau pensionară se acordă 4.162 lei, iar în cazul în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.081 lei.

Ajutor de deces 2019. Când se dau banii

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

• casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutor de deces 2019. Acte necesare

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii.

surse info: Casa Nationala de Pensii, avocatnet

Fanatik.ro
Cele mai noi stiri
Lajumate.ro