Cazare Universitatea din București. Tot ce trebuie să știi despre cazarea în căminele UB

Tot ce trebuie sa stii despre cazarea in caminele Universitatii din Bucuresti. Perioada de cazare, acte necesare pentru cazarea in Universitatea din Bucuresti, camine Universitate din București, pret camine Universitatea din Bucuresti etc.

Tot ce trebuie să știi despre cazarea în căminele Universitații din București. Perioadă de cazare, acte necesare pentru cazarea în Universitatea din București, cămine Universitate din București, preț cămine Universitatea din București etc.

Cazare Univeristatea din București - repartizarea locurilor de cazare

Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă.

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de cazare a ficărei facultăţi.
Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).
Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de cazare la nivelul facultăţii.

Nu au drept de cazare:
– studenţii care, în anii anteriori, au înstrăinat, sub orice formă, folosință, locurile de cazare;
– studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor contractuale;
– studenţii care au înregistrat întârzieri la plata căminului mai mari de 60 de zile;

Cazare Universitatea din București - calendar cazare studenți

Cazare Universitatea din București. Tot ce trebuie să știi despre cazarea în căminele UB

Cererile de cazare vor fi avizate de către Comisia de cazare a facultăţii unde studiază studentul si vor fi însoţite de actele doveditoare necesare cazării studenţilor.
Cererile de cazare se vor depune în format fizic, la punctele stabilite de către comisiile de cazare ale facultăţilor.

Cazare Universitatea din București - acte necesare pentru cazare

  • cererea de cazare aprobată/dispoziţie de cazare aprobată de Comisia de cazare a facultăţii/sau de către Comisia centrală a de cazare şi copie a actului de identitate;
  • 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu cel putin 10 ani vechime în funcție didactică, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
  • 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi Universitatea din Bucureşti şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei;
  • formularele necesare obţinerii vizei de flotant;
  • Alte informații referitoare la procesul de cazare, drepturile și obligațiile studenților, taxe pot fi consultate în Metodologia de cazare.

Cazare Universitatea din București - cămine și tarife

Cazare Universitatea din București. Tot ce trebuie să știi despre cazarea în căminele UB

Pentru mai multe detalii accesați www.unibuc.ro

Sursă: unibuc.ro

Ultimele știri