Live acumAcces Direct
Prime Time 20:30Asia Express - Drumul Comorilor

Înscrierile la clasa zero, chin pentru părinți. Cum poți să-ți dai copilul la o altă școală decât cea de lângă domiciliu

Încep înscrierile la școală, iar părinții au primit informațiile necesare făcute publice de Ministerul Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene. Astfel, cei care își înscriu copiii la şcoală, în clasele pregătitoare, pentru anul şcolar 2019-2020, trebuie să știe că tot procesul începe luni, 4 martie, iar până pe 20 martie, viitorii elevi de clasa zero trebuie să fie evaluați.

Încep înscrierile la școală, iar părinții au primit informațiile necesare făcute publice de Ministerul Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene. Astfel, cei care își înscriu copiii la şcoală, în clasele pregătitoare, pentru anul şcolar 2019-2020, trebuie să știe că tot procesul începe luni, 4 martie, iar până pe 20 martie, viitorii elevi de clasa zero trebuie să fie evaluați.

Care sunt pașii de urmat, tipul de cerere pentru înscriere, circumscripţiile şcolare şi numărul de clase în fiecare unitate de învăţământ, sunt informații publice pe site-ul Ministerului Educației, pe care orice părinte le poate accesa. Completarea cererilor de înscriere la clasa zero se face de luni, 4 martie.

Potrivit metodologiei, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care intră în toamnă la clasa zero vor fi evaluați până pe 20 martie

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează până în 20 martie 2019 de către comisii de specialişti (consilieri şcolari, profesori logopezi), în prezenţa unui părinte / tutor legal al copilului. Părinţii vor trebui să se programeze la secretariatele unităţilor de învăţământ la care sunt comisiile de evaluare.

Acte necesare înscrierii la clasa pregătitoare:

– copie certificate naştere copil

– copii după actele de identitate ale ambilor părinţi

– copie după certificatul de deces (dacă este cazul) al unui părinte

– copie după sentinţă de divorţ (dacă este cazul)

– adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru şcoală” sau “clinic sănătos”

Evaluarea somatică se face de către medicul de familie sau medicul şcolar. Dezvoltarea corespunzătoare a vârstei copilului este certificată printr-o adeverinţă medicală prin care se atestă faptul că preşcolarul este “apt pentru şcoală” şi “clinic sănătos”. Această adeverinţă medicală este necesară pentru evaluarea psihosomatică.

Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihoosmatică nu poate asigura parcurgerea cu success a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.

Cum îți poți înscrie copilul la o altă școală decât cea de lângă domiciliu

Părintele poate opta:

– pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.

– pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

Unde au loc înscrierile la clasa pregătitoare?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (procedura va fi disponibilă începând cu data de 4 martie), dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

Care sunt actele necesare înscrierii la clasa pregătitoare?

  • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 4 martie)
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendarul de completare și depunere a cererilor de înscriere:

Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 4 – 22 martie

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00

– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

29 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 2 – 8 aprilie

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

11 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

Recomandari