Căutare Live

Vești bune pentru cetățeni! Programul ,,Prima casă'' continuă și în 2019! Care sunt noile condiții pentru cei care vor să își cumpere o casă

Programul ,,Prima casă'' a făcut mulți oameni fericiți asigurându-le un acoperiș al lor deasupra capului și de aceea s-a hotărât continuarea acestuia și în 2019.

Vești excepționale pentru cetățeni! Mulți români vor beneficia și în 2019 de programul ,,Prima casă"! Care sunt noile reguli pentru a putea cumpăra o casă și în ce perioadă se vor ieftini. Experții fac anunțul!

Programul ,,Prima casă'' a făcut mulți oameni fericiți asigurându-le un acoperiș al lor deasupra capului.

Pentru că nu toată lumea moștenește case sau își permite să cumpere cu banii jos o căsuță, acest program a reușit să ofere posibilitatea multor tineri și persoane cu câștiguri modeste să aibă o casă. Deși s-au vehiculat multe zvonuri că acest program nu va mai continua din lipsa fondurilor, vestea s-a infirmat și acum oamenii se pot bucura în continuare de acest program.
Cu toate acestea, experții îi sfătuiesc pe cei care vor să își cumpere o locuință anul acesta, să mai aștepte puțin!
Analizele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari ne arată că spre finalul anului, prețurile urmează să scadă cu cel puțin 25% față de prețurile actuale de pe piață, ca urmare a lipsei cererii pe piață.

Statul garantează în proporţie de 40% sau 50% creditul pe care-l face cumpărătorul la finanţator. Totuşi, pentru a obţine creditul prin acest program, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Amintim aici avansul de minim 5% precum şi angajamentul de a nu înstrăina noua locuinţă pentru cel puţin 5 ani.
O altă condiție pentru a primi acest credit este ca viitorul proprietar să completeze o declarație care să ateste că beneficiarul nu mai deține o altă locuință.
Toată lumea trebuie să știe că există condiții diferite de indeplinit între locuințele gata finalizate și cele construite de la 0.

Potrivit avocat.net, condițiile pentru cumpărarea unei case finalizate sunt:

la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică;
îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor (băncile);
dispun de un avans de cel puţin 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;
se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii;
se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor.

Condiții pentru construcția unei case de la 0:
la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;
au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului;
prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;
deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;
prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;
prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;
prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;
prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator;
prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;
prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat;
îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată;
se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;
se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor;
se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

34 de ani de la Cernobîl. Imaginile gloriei din Pripiat, orașul în care s-a construit centrala morții. Așa arăta înainte... Gripa a mai făcut o victimă în România! Un bărbat de 32 de ani a murit, în urmă cu puțin timp, în spital!...
Parteneri
Obiceiuri la care e indicat să renunți după vârsta de 60 de ani. Cum să-ți păstrezi echilibrul în viață
Procesul de îmbătrânire poate fi unul extrem de frumos. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă ai avut parte de o viață echilibrată și activă. Cu toate acestea, anumite probleme de sănătate pot pune în dificultate calitatea vieții. Vestea bună este că multe din aceste obstacole se pot evita cu ajutorul unor obiceiuri la care e indicat să renunți după vârsta de 60 de ani.
Catine.ro
Ultimele știri