Live acumObservator 23
Prime Time 20:30Animatie: Ferdinand

Structura an școlar 2018-2019. Ce drepturi și obligații au profesorii

Luni, 10 septembrie, elevii încep noul an școlar. Pe lângă drepturile și obligațiile elevilor, și dascălilor le revin în acest an o serie de reguli în legătură cu activitatea didactică.

structura an scolar 2018 2019

Luni, 10 septembrie, elevii încep noul an școlar. Pe lângă drepturile și obligațiile elevilor, și dascălilor le revin în acest an o serie de reguli în legătură cu activitatea didactică.

În ce privește drepturile profesorilor în noul an școlar 2018- 2019, aceste se referă la eficiența activității școlare, dezvoltare profesională, dar și la concediul de odihnă anual.

Cât despre obligații, ele vizează respectul pentru integritatea elevului și desfășurarea eficientă a orelor.

Organizarea orelor, posibilitatea de dezvoltare profesională și vacanță de 62 de zile. În acest context, astfel cum reiese din Legea educației naționale nr. 1/2011, profesorii pot chiar să recurgă la „idei novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ”.

Astfel, profesorii nu vor putea fi deranjați de autorități publice sau școlare, în timpul orelor, decât în cazuri excepționale. Astfel de cazuri sunt protecția sănătății elevilor sau a profesorilor sau desfășurarea exercițiilor de alarmare pentru situații de urgență.

În ceea ce privește înregistrarea profesorului, acesta poate să se opună. În același timp, chiar dacă a acceptat înregistrarea, poate să se opună cu privire la multiplicarea înregistrărilor.

La capitolul drepturile profesorilor în noul an școlar, profesorii au dreptul la decontări de transport, dacă nu locuiesc în localitatea unde predau.

Structura an școlar 2018-2019. Drepturile profesorilor

  • dreptul la concediu plătit, timp de șase luni (o singură dată), dacă își scriu teza de doctorat sau desfășoară lucrări în interesul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori de editare;
  • dreptul la concediu fără plată, în scop de specializare/ continuare a studiilor, timp de trei ani, într-un interval de șapte ani;
  • dreptul de a beneficia, cu aprobarea consiliului de adminstrație al școlii, de acoperirea (integrală ori parțială) a cheltuielilor de transport și de participare la evenimente științifice, în străinătate.
  • În plus, profesorul beneficiază și de concediu de odihnă anual, pe durata vacanței de vară, de 62 de zile lucrătoare. Totuși, „în cazuri bine justificate”, conducerea școlii „poate întrerupe concediul”. De asemenea, desfășurarea concediului de odihnă se va face și în funcție de necesitățile organizării examenelor naționale.

Structura an școlar 2018-2019. Obligațiile profesorilor

Obligațiile profesorilor vizează atât desfășurarea activității didactice, cât și respectul pentru elevi și pentru activitatea didactică.

Profesorii trebuie să respecte, în primul rând, integritatea elevilor, astfel cum reiese din Ordinul Ministerului Educației nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Ei nu pot să facă sau să încurajeze ceva ce ar afecta imaginea elevului sau viața sa privată. În acest context, este interzisă pedeapsa corporală, precum și agresiunea, de orice tip (inclusiv verbală și emoțională).

În același timp, profesorii trebuie să asigure siguranța elevilor, atât în timpul programului școlar, cât și în timpul activităților extrașcolare.

Profesorii trebuie să atingă obiectivele educaționale în planificarea și desfășurarea orelor.

Exprimarea opiniilor profesionale ale profesorilor trebuie să se facă luându-se în considerare prestigiul activității și demnitatea pe care trebuie să o aibă o asemenea persoană.

sursa: avocatnet.ro

Recomandari