Rugăciune specială pentru iertarea păcatelor! Rostește-o cu mare credință și vei simți imediat ce putere are asupra ta

 
+2 click pentru
galerie

Aseară am citit pentru prima oară acest Acatist de Iertare și am simțit o bucurie nemarginită! Spune-l si tu pentru fericire și împăcare:

Prea Sfântă Treime, sufletul meu strigă la Tine să mă ajuţi în a învăţa să iert şi să primesc iertarea fără de care nu vom intra în iubire. Doar Tu vezi cât mă mint atunci când spun că am iertat şi că iubesc cu adevărat. Dar atâta timp cât ţin minte răul nu fac decât sa mă amăgesc. Prea Sfântă Treime primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Condacul 1

Prea Sfântă Treime, de toţi slăvită, sufletul meu se zbate să înveţe iertarea dar nu găseşte calea, mă complic în vorbe şi mă rătăcesc în fapte, depărtându-mă de calea simplă a învăţăturilor Tale. Te rog pe Tine, dă-mi ajutor şi spor în a ierta şi a fi iertat. Prea Sfântă Treime, primeşte rugaciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 1

Tată, Fiule şi Sfântule Duh, Treime Sfântă, mult am greşit în faţa Ta şi a creaţiei Tale. Îmi pare rău acum şi cer iertare în faţa Ta, a Cerurilor, a oamenilor, în faţa a toată creaţia Ta şi te rog ajută la iertarea mea.
Treime Sfântă, cer iertare pentru toate faptele mele rele,
Treime Sfântă, cer iertare pentru toate gândurile mele rele,
Treime Sfântă, cer iertare pentru toate cuvintele mele rele,
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce-am greşit crezând că fac bine,
Treime Sfântă, cer iertare pentru toate ce nu le-am luat în seamă,
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce nu am învăţat în viaţă,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 2
Prea Sfântă Treime şi mult dorită, în fiecare zi îţi mărturisesc câte am greşit dar las nemărturisite greşeli pe care nu le văd. Cu gura spun că am iertat dar sufletul îşi aduce mereu aminte răul. Doamne, strig din toată fiinţa mea: Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 2
În faţa Ta nu pot minţi, Tu ştii tot ce fac şi ce încă nu am făcut, de Tine nu mă pot ascunde, Treime Sfântă, Dumnezeul meu cel bun, ajută-mă să mă regăsesc căci de mine mă ascund minţindu-mă. Treime Sfântă, ascultă rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare de la flori,
Treime Sfântă, cer iertare de la pomi,
Treime Sfântă, cer iertare de la iarbă,
Treime Sfântă, cer iertare de la plante,
Treime Sfântă, cer iertare de la semiţe şi roade,
Treime Sfântă, cer iertare de la firul de nisip,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 3
În faţa Ta, Dumnezeul meu în Treime Slăvit, recunosc că neiertarea de sine e cea mai grea, că de nu voi întelege să mă iert pe mine cum voi putea ierta pe cei ce mi-au greşit şi să accept că am fost iertat? Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 3
De mici învăţăm lucruri neimportante, cum să reuşim în viaţă, cum să devenim conducători, cum să ajungem primii. Şi aşa ajungem primii în păcate. Cât de târziu aflăm că Dumnezeu e iubire şi iertare!
Treime Sfântă, cer iertare de la soare,
Treime Sfântă, cer iertare de la lună şi stele,
Treime Sfântă, cer iertare de la vânt,
Treime Sfântă, cer iertare de la foc şi apă,
Treime Sfântă, cer iertare de la ploaie şi ninsoare,
Treime Sfântă, cer iertare de la văi şi izvoare,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 4
Treime Sfântă, în întuneric am crescut, în beznă am trăit o viaţă şi acum am ieşit în ceaţă. Doamne auzi rugăciunea mea, nu depărta de la mine mila Ta şi dă-mi ajutor să iert şi să fiu iertat. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 4
Treime Sfântă, în acest ceas târziu al vieţii mele îmi doresc să aflu cu sufletul adevărul Tău. Până acum am învăţat adevărurile acestei lumi care sunt minciună înaintea Ta. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare de la mamă,
Treime Sfântă, cer iertare de la tată,
Treime Sfântă, cer iertare de la fraţi,
Treime Sfântă, cer iertare de la naşi,
Treime Sfântă, cer iertare de la copii,
Treime Sfântă, cer iertare de la toţi oamenii de pe pamânt.
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 5
Treime Sfântă, Tu m-ai învăţat prin sfinţii Tăi că a ierta e dovada iubirii din fiecare. De am putea acum să recunoaştem cât de puţin iubim. Cer ajutorul tău pentru toţi oamenii de pe pământ şi printre ei să fiu şi eu.

Icosul 5
Doamne, Tu ştii ce îmi doresc dar nu mă pot opri să cer întelepciune pentru a vedea ce-mi lipseşte, pentru a întelege iertarea cea din adâncul inimii şi nu cea din minte. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare de la animale,
Treime Sfântă, cer iertare de la păsări,
Treime Sfântă, cer iertare de la toate vietăţile pământului,
Treime Sfântă, cer iertare de la bunele pierdute,
Treime Sfântă, cer iertare pentru toate relele neştiute,
Treime Sfântă, cer iertare de la toată creaţia Ta,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 6
Atât de mult am greşit că nu-mi pot socoti greşelile, dar cu voia Ta, Treime Sfântă, în fiecare zi, în minte mi se vor dezvălui, voi cere iertare şi voi ierta. Ajută-mă prin Îngeri şi Arhangheli să am putere în rugăciunea de iertare.

Icosul 6
Sufletul meu îţi cântă Ţie, se roagă, îţi plânge căci ce e mai bun în viaţa mea decât vorbirea cu Tine? Şi în aceste clipe îmi dau seama cât de frumoasă e creaţia Ta şi cât mă iubeşti pe mine “omul”. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am greşit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce rău am vorbit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am învăţat greşit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am înţeles greşit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru puţina mea credinţă,
Treime Sfântă, cer iertare pentru puţina mea iubire,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 7
Treime Sfântă, îţi mulţumesc pentru toate binecuvântările şi bucuriile din viaţa mea, pentru sănătate, pentru bunăstare dar Te rog să mă ajuţi să înteleg mai mult şi să pot ierta ca să fiu iertat. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 7
Viaţa mea a fost plina de urcuşuri şi căderi, dar în fiecare clipă mi-ai trimis ajutor pe ai tăi îngeri păzitori, arhangheli vindecători, puteri cereşti, sfinţi şi sfinte dar eu orb fiind nu i-am văzut, surd fiind nu i-am auzit, şi cu inima mea împietrită nu i-am simţit. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare de la Îngeri,
Treime Sfântă, cer iertare de la Arhangheli,
Treime Sfântă, cer iertare de la Sfinţi şi Sfinte,
Treime Sfântă, cer iertare de la toate Puterile Cerești,
Treime Sfântă, cer iertare de la Heruvimi şi Serafimi,
Treime Sfântă, cer iertare de la toţi Slujitorii Tăi,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 8
Treime Sfântă, natura e supusă Tie, în afară de mine “omul”. Totul te ascultă şi lucrează după legea Ta. Eu “omul”, având liberul arbitru mă pierd tot mai mult din neam în neam. Acum, în această clipă, cu liberul meu arbitru, aleg să Te iubesc şi să-Ţi slujesc. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 8
Treime Sfântă, îţi mulţumesc pentru că, deşi greşesc în fiecare zi, Tu ai grijă de mine şi mă aperi neîncetat, călăuzindu-mi paşii către lumină. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare de la Lumină,
Treime Sfântă, cer iertare de la Voinţă,
Treime Sfântă, cer iertare de la Intuiţie,
Treime Sfântă, cer iertare de la Memorie,
Treime Sfântă, cer iertare de la Credinţă,
Treime Sfântă, cer iertare de la Bunăstare,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 9
Treime Sfântă, oricât de multă rugăciune Ti-aş aduce nu-Ţi pot mulţumi pentru toate bucuriile din viaţă. Acum îmi doresc să iert şi să iubesc, iubindu-Te cu toată fiinţa mea voi iubi întreaga creaţia Ta. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 9
Treime Sfântă, de-am întelege toţi că iubirea e răspunsul la tot, am ieşi în lumină cu inimile pline de bucurie şi am trăi în armonie. Treime Sfântă, primeşte rugaciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Treime Sfântă, cer iertare pentru vorbirea mea cea goală,
Treime Sfântă, cer iertare pentru nepăsare,
Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am minţit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru supărare,
Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am risipit,
Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am lenevit,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 10
Sfântă Treime, în fiecare dimineaţă deschid ochii inimii spre Tine şi Te rog să ai grijă de noi, să călăuzeşti paşii noştri pe drumul de lumină, ca să ajungem toţi la Tine. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 10
Treime Sfântă, avem nevoie în fiecare clipă în timpurile de acum să întelegem iertarea, să învăţăm ştiinţa Ta văzută şi nevăzută şi cu întelepciune venită de la Tine să facem pe pământ Rai.
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta neiubire,
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta răutate,
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta invidie,
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta gelozie,
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta nepăsare,
Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta suferinţă,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 11
Treime Sfântă, sper cu ajutorul Tău să iert tot ce m-a supărat, din adâncul inimii să scot tot ce-i întuneric şi să pun în loc iubire şi lumină venite de la Tine, lumina şi iubirea ce mi le-ai dat la început prin botez dar le-am pierdut pe drumul vieţii. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 11
Sfântă Treime, de aş întelege mai bine iubirea de Dumnezeu aş fi curat, nu aş mai greşi şi rătăci prin viaţă. E de ajuns să ţin prima Ta lege căci în ea sunt cuprinse toate celelalte.
Treime Sfântă, iert tot ce s-a greşit faţă de mine,
Treime Sfântă, iert bărbaţii,
Treime Sfântă, iert femeile,
Treime Sfântă, iert copiii,
Treime Sfântă, iert prietenii şi rudele,
Treime Sfântă, iert pe cunoscuţi şi necunoscuţi,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 12
Treime Sfântă, Tu vii la fiecare dintre noi la timpul potrivit ca să ne arăţi că suntem întorşi cu spatele la Tine, noi crezând că stăm la picioarele Tale. Alungă ceaţa inimilor noastre şi fă să vedem unde ne aflăm cu adevărat fiecare. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 12
Treime Sfântă, Tu ai creat Universul şi tot ce mişcă, în toate e scânteia divină. Toată creaţia Te ascultă, eu “omul” nu. Oare ce-mi lipseşte să înteleg frumuseţea iubirii Tale?
Treime Sfântă, cer iertare de la Univers,
Treime Sfântă, cer iertare de la Pământ,
Treime Sfântă, cer iertare de la munţi,
Treime Sfântă, cer iertare de la ape,
Treime Sfântă, cer iertare de la soare,
Treime Sfântă, cer iertare din adâncul meu la toate,
Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 13
Treime Sfântă, în fiecare zi îmi cer iertare de la zidirea Ta şi atunci, când Pacea cea mai presus de cuvinte va umple inima mea voi şti că primul pas e făcut şi îl voi face pe al doilea, să încep a iubii. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.
Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.
Rugäciune
Inima mea rosteşte cuvinte mici şi umile, cerând iertare de la toţi din cer şi de pe pământ, pentru greşelile ştiute şi neştiute. Nu am scuze pentru câte am greşit dar cu tot sufletul meu îmi doresc să iert şi să fiu iertat şi să nu mai greşesc, să mă umplu de iubire pentru întreaga Ta zidire. Amin.facebook whatsapp twitter pinterest