Căutare Live

Calendar ortodox 8 mai. Rugăciunea Sfântului Arsenie, minuni pentru săraci și bolnavi

În calendarul ortodox din 8 mai, creștinii îl prăznuiesc pe Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare, ocrotitorul celor saraci, bolnavi și necajiți. Rugăciunea care se rostește pe 8 mai face minuni pentru toți cei care o închină Sfantului.

În calendarul ortodox din 8 mai, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare, ocrotitorul celor săraci, bolnavi și necăjiți. Rugăciunea care se rostește pe 8 mai face minuni pentru toți cei care o închină Sfântului.

Rugăciunea Sfântului Cuvios Arsenie - Troparul SfântuluiCuvios Arsenie cel Mare, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poruncii Stăpânului celei dumnezeieşti plecându-te Arsenie, mărirea bogăţiei împărăteşti ai lăsat, ca şi dătătorul de lege Moise, şi fugind de la oameni, locuitor cu îngerii te-ai făcut, împreună cu sfinţii veselindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu din valuri fugind Arsenie, ca din izvoarele păcatului, limba cu tăcere ţi-ai înfrânat; pentru aceasta întru linişte fără tulburare mintea ţi-ai păzit, făcându-te după vrednicie cuvios locaş dumnezeiescului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lucruri preaslăvite s-au grăit pentru tine în neamurile neamurilor, pe Dumnezeu Cuvântul în pântece încăpându-L, şi curată rămânând, de Dumnezeu Născătoare Marie; pentru aceasta toţi te cinstim pe tine, ceea ce eşti după Dumnezeu, ocrotitoarea noastră.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel ce ai întărit cerurile...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Arsenie, cu îmbrăcămintea aspră şi de puţin preţ a sărăciei tale celei de Hristos următoare, ai acoperit haina dintâi cea mărită, câştigându-ţi ţie îmbrăcămintea slavei celei negrăite.

Citește și
Cum mai arată Fernando de la Caransebeș, care cânta piesa „Castravetele”. A ales calea credinței și nu mai cântă manele
Cum mai arată Fernando de la Caransebeș, care cânta piesa „Castravetele”. A ales calea credinței și nu mai cântă manele
Cum mai arată Fernando de la Caransebeș, care cânta piesa „Castravetele”. A ales calea credinței și nu mai cântă manele
Tzancă Uraganu, tariful impresionant pe care îl cere pentru un eveniment. Câț trebuie să scoți din buzunar pentru a-l invita
Tzancă Uraganu, tariful impresionant pe care îl cere pentru un eveniment. Câț trebuie să scoți din buzunar pentru a-l invita
Tzancă Uraganu, tariful impresionant pe care îl cere pentru un eveniment. Câț trebuie să scoți din buzunar pentru a-l invita
laurentiu reghecampf la costum
Laurențiu Reghecampf a apărut în public cu iubita sa, Corina "Bilcon" Caciuc. Cum i-au surprins paparazzi
Laurențiu Reghecampf a apărut în public cu iubita sa, Corina "Bilcon" Caciuc. Cum i-au surprins paparazzi
Mai multe articole

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Năvălirile vrăjmaşilor şi ale duhurilor celor necurate, de la Dumnezeu luând ajutor, le-ai surpat cu inimă umilită, Arsenie, purtător de biruinţă, părinte, cu smerenia făcându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Decât heruvimii şi serafimii te-ai arătat mai înaltă, Născătoare de Dumnezeu; că tu una ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu cel neîncăput, neîntinată. Pentru aceasta toţi credincioşii cu cântări pe tine te fericim, curată.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu răpitor al firii te-ai arătat, Arsenie, tu patimile, părinte, le-ai supus minţii celei stăpânitoare, ca unei slugi poruncind somnului. Pentru aceasta şi întru privegherile de noapte ai strigat: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu pe Dumnezeu, cuvioase, cu dragoste L-ai căutat; tu de Cel ce S-a arătat mai mult ai dorit, şi pentru curăţenie dumnezeiesc tot făcându-te, cu Cel dorit ai vorbit, şi prin unire ai cunoscut pe Cel ce este mai presus decât toată cuprinderea, părinte Arsenie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu eşti lauda credincioşilor, ceea ce nu ştii de mire, tu ocrotitoarea, tu şi scăparea creştinilor, zid şi liman. Căci către Fiul tău duci rugăciunile, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi izbăveşti din primejdii pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te cunosc pe tine, de Dumnezeu Născătoare curată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe silitorul călcării de porunca celei dintâi a lui Adam celui întâi zidit, părinte, ca un binecredincios l-ai alungat, bine văzând măiestriile vrăjmaşului. Pentru aceasta în livada desfătării cea preacurată dănţuind, pe Stăpânul Hristos roagă-L.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De tine însuţi te-ai lepădat, toată patima dulceţii lepădând şi pe umeri Crucea purtându-ţi, Arsenie, şi de Hristos dorind, în ceruri împreună-moştenitor cu Dânsul după vrednicie te-ai făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Maică îndrăzneală către Fiul tău câştigând preacurată, purtarea ta de grijă pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea, rugămu-ne; că pe tine, una către Stăpânul, creştinii rugătoare milostivă te punem.

Viața Sfântului Cuvios Arsenie cel Mare

Acesta era din marea cetate a Romei, fiind născut, crescut şi păzit din pruncie ca vas curat lui Dumnezeu, şi plin de toată bunătatea şi înţelepciunea dumnezeiască şi omenească. Pentru aceasta a fost hirotonit şi diacon.

Şi ocârmuind atunci împărăţia romanilor Teodosie cel Mare şi punând multă nevoinţă, şi căutând om duhovnicesc şi învăţat care să fie în stare să înveţe pe fiii săi carte, mai ales cum trebuie cinstit Dumnezeu, a aflat de acesta, şi a scris la împăratul Graţian, şi la papa Inocenţiu, şi abia a putut dobândi ceea ce dorea.

Şi îndată a auzit un glas dumnezeiesc, care zicea: "Arsenie, fugi de la oameni şi te mântuieşte". Deci el nezăbovind, ci schimbându-şi portul, s-a dus şi a sosit la Alexandria. Şi călugărindu-se a mers la Schit, supunându-se la toată petrecerea cea grea şi anevoioasă. Şi rugându-se lui Dumnezeu, iarăşi a auzit glas dumnezeiesc către dânsul: "Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te şi te mântuieşte".

sursa: doxologia.ro

Rugăciunea scurtă către Sfântul Gheorghe care te scapă de necazuri! La nevoie este grabnic ajutător... Trei motive pentru care ar trebui să îți cumperi un apartament nou în loc de unul vechi...
Parteneri
De ce mint oamenii. 4 motive explicate de psihologi
Se spune că minciuna are picioare scurte, iar acest lucru nu poate fi departe de adevăr. Există nenumărate motive pentru care multe persoane aleg să omită adevărul. Experții au încercat să afle de ce mint oamenii și să claseze principalele motive astfel încât să ne fie mai ușor să ne dăm seama de intențiile persoanei cu care purtăm o discuție.
Catine.ro
Ultimele știri