Pungi Biodegradabile vs. Pungi Compostabile

Folosirea extinsӑ a pungilor ȋn țӑrile cu consum mare, a determinat poluare excesivӑ. Ȋntreaga planetӑ suferӑ și nevoia de a modifica situația actualӑ a condus cӑtre diverse descoperiri ȋn acest domeniu. Orice locuitor al planetei trebuie sӑ ȋnceapӑ sӑ vadӑ beneficiile de a folosi materialele corecte pentru pӑstrarea sӑnӑtӑții naturii.

Pungi Biodegradabile vs. Pungi Compostabile

Animalele, plantele, pӑmȃntul, apa și alte viețuitoare, inclusiv omul, sunt afectate de folosirea necorespunzӑtoare a resurselor. Așadar, informarea permanentӑ asupra celor mai bune materiale, este importantӑ.

Un prim pas pentru a reduce consumul de plastic, este acela al implementӑrii soluțiilor pentru cumpӑrӑturi. Astfel ȋncȃt, pungile de plastic pot sa fie ȋnlocuite cu pungi biodegradabile sau pungi compostabile. Informațiile legate de diferențele dintre aceste doua variante pot determina confuzie. Iatӑ deci cȃteva aspecte care te pot ajuta ȋn a ȋnțelege mai bine ce ȋnseamnӑ fiecare:

  1. Pungile biodegradabile

Termenul „degradabil” presupune o distrugere ȋn timp a materialului respectiv. Pungile biodegradabile sunt realizate din plastic sau alte materiale asemӑnӑtoare și au anumite chimicale adӑugate, inclusiv metale grele. Acestea ajutӑ pungile sӑ se distrugӑ ȋn timp, treptat. Ele se dezintegreazӑ cu trecerea timpului la cӑldurӑ intensӑ și la expunerea la soare. Ele sunt o problemӑ pentru mediul ȋnconjurӑtor pentru ca se dezintegreazӑ ȋn foarte multe pӑrticele de plastic.

Animalele pot sӑ le ingereze mult mai mult decȃt dacӑ erau ȋntregi, bucӑți mari. De asemenea, este mult mai dificil de ajutat mediul din acest punct de vedere. Astfel, pungile biodegradabile afecteazӑ mult natura și animalele.

Termenul „biodegradabil” este legat de o forma de degradare care se realizeazӑ cu ajutorul unor microorganisme. Astfel, pungile biodegradabile sunt tot din plastic, ȋnsӑ au adӑugate anumite microorganisme care sӑ ajute la distrugerea treptatӑ a pungilor.

Pungile biodegradabile nu se descompun ȋn particule care ajutӑ mediul ȋnconjurӑtor. Ele se transformӑ ȋn timp ȋn bucӑțele mai mici de plastic. Nu sunt potrivite pentru a fi aruncate ȋn naturӑ.

  1. Pungile compostabile

Pungile compostabile sunt realizate din alt tip de material decȃt plasticul. Ele sunt construite din amidon de porumb, care este un material natural. Ȋn degradare, aceste pungi nu produc nici un material toxic, care sӑ afecteze natura.

Cu ajutorul unor microorganisme, pungile de acest gen se transforma ȋn compost, care este realizat conform unor standarde ȋntr-un sistem creat. Ca sӑ poatӑ sӑ fie compostabile, ele trebuie sӑ clasificate și sӑ aibă un simbol specific. Pungile din Romȃnia au standardul EN 13432 și de asemenea Legea 87/2018. Pentru cӑ aceste pungi pot sӑ fie afectate de soare, este important ca ele sӑ stea la depӑrtare de surse de cӑldurӑ intensӑ și de acțiunea directӑ a soarelui.

Pungile compostabile pot sӑ fie folosite la cumparӑturi, avȃnd structura foarte asemӑnӑtoare cu cele de plastic. Ele au forme și mӑrimi diverse, adaptate nevoilor diverse ale tipurilor de cumpӑrӑturi.

Pungile compostabile nu trebuie sӑ fie aruncate ȋn coșul de gunoi care este specific deșeurilor menajere generale pentru cӑ acolo nu sunt ȋndeplinite nevoile specifice pentru procesul de dezintegrare. Ele au nevoie de mediul potrivit pentru a putea sӑ ȋși ȋndeplineascӑ rolul.

Pungile compostabile se descompun ȋn mai multe ingrediente, toate fiind non-toxice: apӑ, dioxid de carbon si biomasӑ.

  1. Cum putem sӑ facem o diferențӑ ȋn mediul ȋn care trӑim

Fiecare om poate decide sӑ cumpere anumite obiecte care sӑ ajute planeta. Acțiunea fiecӑruia dintre noi poate face o diferențӑ. Opțiunile de pe piațӑ ȋncep sӑ fie din ce ȋn ce mai bune și simpla conștientizare a nevoilor de schimbare poate sӑ conducӑ spre succes. Dacӑ folosim tipul corect de pungӑ pentru cumpӑrӑturi, putem salva animale și alte viețuitoare. De asemenea mediul ȋn care trӑim devine mult mai prietenos. Poluarea scade, iar nivelul de aer curat, plin de oxigen, crește.

Așadar, un obicei nou format de a iubi planeta prin mici gesturi și alegeri zilnice, poate conduce spre o lume mai bunӑ. Pungile care reușesc sӑ nu afecteze mediul sunt comercializate din ce ȋn ce mai des, existȃnd legi care interzic anumite tipuri de pungi folosite. Astfel, fiecare om care preferӑ sӑ foloseascӑ punga potrivitӑ la cumpӑrӑturile zilnice, poate avea un impact pozitiv. Generațiile viitoare vor putea de asemenea sӑ se bucure de un mediu frumos și curat.

Parteneri
Ashley Graham a dansat în lenjerie intimă. Ce mesaj a vrut să transmită modelul plus-size
Modelul plus-size nu se sfiește să-și arate burtica de gravida. Ashley Graham a postat recent un videoclip în care a dansat în lenjerie intimă pentru a promova ideea acceptării de sine. De când a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil, Ashley a părut mai fericită ca niciodată.
Catine.ro
Ultimele știri