Rugăciunea către Sfântul Arhanghel Gavriil dă sănătate și noroc

 

În calendarul ortodox din 13 iulie e mare sărbătoare. Biserica Ortodoxă Română (BOR) prăznuiește Soborul Arhanghelului Gavriil. În această zi de sărbătoare se rostește rugăciunea către Arhanghelul Gavriil pentru sănătate și noroc.

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, în ziua de după Bună Vestire, pe 8 noiembrie când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și pe 13 iulie, când se face pomenire de toate minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil. Sărbătoarea din 13 iulie datează din secolul al IX lea. 

Calendar creștin ortodox 13 iulie. Totul despre Sfântul Arhanghel Gavriil

Calendar ortodox 13 iulie. Rugăciunea către Arhanghelul Gavriil

 O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvarsit lucrătorule, care cu numele și cu faptă mărturisesti puterea Celui-Preaînalt, către putinătatea omenească apleacă-te cu ingăduintă, și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzeste-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvarsirile noastre, sprijinindu-ne că de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră și invredniceste-ne să fim bucuria ta, că întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim.

Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, că pe unii ce nădăjduim cu râvnă duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, că dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre impărătia luminii celei neinserate cătand, din tot sufletul și cu tot cugetul nostru să aducem multămită, laudă și inchinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiintă și nedespărtită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe