Live acumAsia Express - Drumul comorilor (r)
Prime Time 20:00iUmor

Sfinții Mihail și Gavril 8 noiembrie 2019. Rugăciune pentru fericire către Arhanghelul Gavriil

Sfinții Mihail și Gavril 8 noiembrie 2019. Rugăciune pentru fericire către Arhanghelul Gavriil

Rugaciune catre Arhanghelul Gavriil

Sfinții Mihail și Gavril, 8 noiembrie 2019. Rugăciune pentru fericire către Arhanghelul Gavrii.lPe 8 noiembrie 2019, credincioșii prăznuiesc o mare sărbătoare din calendarul creștin ortodox al lunii noiembrie 2019. Iată rugăciunea puternică care oferă fericire, adusă Arhanghelului Gavriil.

Rugăciunea puternică către Gavriil oferă sprijin, protecție, călăuzire și fericire în viață pentru toți cei acre o rostesc. Nu degeaba este privită ca o rugăciune-talisman. Iată ce trebuie să rostești în prag de Sfinții Mihail și Gavriil.

Sfinții Mihail și Gavril 8 noiembrie 2019. Rugăciune pentru fericire către Arhanghelul Gavriil

”O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Cele mai noi stiri
Lajumate.ro