Live acumChefi la Cutite (r)
Prime Time 20:30Animatie: Ferdinand

Scandal fără precedent! Angajații nu pot intra în acest tip de concediu din cauza unui simplu motiv: „Nu au ștampilă rotundă”

Un nou scandal a izbucnit în aceste zile. Mai mulți angajați se află în imposibilitatea de a beneficia de concediu medical din cauza unei probleme de-a dreptul hilară

Departamentele de resurse umane ale unor companii refuză certificatele de concediu medical care nu au ștampila rotundă de la medicul de familiei, deşi aceasta nu mai este necesară de mai bine de doi ani, atrage atenţia Patronatul Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov. Medicii spun că oamenii sunt, în continuare, puşi pe drumuri degeaba.

Majoritatea cabinetelor de medicina familiei nu sunt unități sanitare publice, astfel că, potrivit legislaţiei în vigoare, din anul 2017nu mai trebuie să aplice ștampila rotundă pe certificatul de concediu medical emis, fiind suficientă parafa doctorului respectiv.

„Vă rugăm, nu vă mai trimiteți angajații înapoi la cabinet motivând că le mai trebuie o ștampilă, uitată de medic. Nu le mai trebuie nici o ștampilă și medicul nu a uitat-o. Doar a respectat legislația în vigoare, pe care o cunoaște mai bine decât departamentul juridic și de resurse umane al companiei”, a transmis Patronatul Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

Medicii au comunicat, de asemenea, şi un răspuns al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pe această temă.

Potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS 876/824/2017, „în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 30 iulie 2017, furnizorii de servicii medicale, medicamente, material specific, dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care sunt persoane fizice, persoane juridice de drept privat, entităţi fără personalitate juridică, nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori emise sau încheiate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate”.

În acord cu prevederile legale, „pe scrisoarea medicală, certificatul de concediu medical, biletul de ieşire din spital sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori emise sau încheiate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate nu mai este obligatorie aplicarea ştampilei” de către furnizorii nominalizaţi în Ordinul 876/824/2017.

Ştampila rotundă este necesară pe documentul respectiv doar dacă certificatul de concediu medical este eliberat de o unitate sanitară publică.

„Certificatul de concediu medical eliberat de medicul din ambulatoriul de specialitate al spitalului sau de către spital va conţine în mod obligatoriu ştampila unităţii sanitare emitente precum şi parafa medicului de familie în evidenţa căruia se află asiguratul”, precizează CNAS.

Recomandari