Live acumFilm: Blonda de la drept
Prime Time 20:00Film: Parker

INS: Produsul Intern Brut a crescut în primele nouă luni ale anului trecut cu 4%, pe seria brută, şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut (PIB) a crescut în primele nouă luni ale anului trecut, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2018, cu 4%, pe seria brută, şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii (2) publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

De asemenea, în trimestrul III comparativ cu trimestrul II 2019, Produsul Intern Brut a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,5%.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2018, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 3% pe seria brută şi cu 3,2% pe seria ajustată sezonier.

"Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2019, nefiind însă, înregistrate diferenţe semnificative faţă de varianta revizuită publicată pe site-ul Institutului Naţional de Statistică în data de 20 decembrie 2019 şi anunţată prin comunicatul de presă nr. 326 din 20 decembrie 2019", arată INS.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2019 a fost de 263,951 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul II 2019 şi cu 3,2% faţă de trimestrul III 2018.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 a fost de 774,488 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de perioada similară din 2018.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2019 a fost de 289,665 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3% faţă de trimestrul III 2018.

"Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1ianuarie-30 septembrie 2019 a fost de 733.511,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4% faţă de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2018", arată datele INS.

În trimestrul III 2019, în varianta provizorie (2), dinamica PIB şi a valorii adăugate brute nu s-au modificat, comparativ cu varianta provizorie (1) revizuită.

Volumul valorii adăugate brute a înregistrat modificări mai importante în: construcţii (-0,4 puncte procentuale), de la 119,1% la 118,7%; comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,4 puncte procentuale), de la 103,7% la 103,3%.Volumul impozitelor nete pe produs s-a redus cu 0,3 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2019, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la +0,9% la +0,4%, ca urmare a reducerii volumului său de la 106% la 102,6%; formarea brută de capital fix, de la +5,9% la +6,3%, ca urmare a majorării volumului său de la 123,9% la 125,6%.

În luna decembrie 2019, Produsul Intern Brut trimestrial s-a revizuit pentru anul 2018 pentru a asigura coerenţa cu estimările anuale semidefinitive ale Produsului Intern Brut. Aceasta a dus la necesitatea revizuirii datelor trimestriale pentru primele trei trimestre din anul 2019, estimarea lor având la bază metoda extrapolării în volum şi preţ a valorilor din trimestrul corespunzător din anul de referinţă, respectiv anul 2018.

"Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentul 2304/2016 referitor la modalităţile, structura, periodicitatea şi indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului", arată INS.


Sursa : news.ro

Recomandari