Live acumFilm: Ultima reduta (SUA 2013)
Prime Time 20:30Film: Eroi de sacrificiu (SUA 2010)

Admitere ASE 2019. Cu ce medie se intră și care sunt condițiile de admitere

Admitere ASE 2019. Înscrerile la ASE - Academia de Studii Economice din București au loc în perioada 15 - 19 iulie și sunt disponibile 6269 de locuri pentru învățământ cu frecvență și 950 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Admitere Ase 2019

Admitere ASE 2019. Înscrerile la ASE - Academia de Studii Economice din București au loc în perioada 15 - 19 iulie și sunt disponibile 6269 de locuri pentru învățământ cu frecvență și 950 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Admitere ASE 2019. Academia de Studii Economice este una din cele mai râvânite universtități din țară. În fiecare an, mii de absolvenți de liceu își depun dosarele, în speranța că vor obține un loc la una din facultăți.

Admitere ASE 2019: 11 specializări

Pentru anul universitar 2019-2020, Academia de Studii Economice pune la dispoziție locuri la 11 facultăți:

 • Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Administraţie şi Management Public
 • Business şi Turism
 • Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune
 • Economie Teoretică şi Aplicată
 • Economie Agroalimentară şi a Mediului Finanţe,
 • Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
 • Management
 • Marketing
 • Relaţii Economice Internaţionale

Admitere ASE 2019. Ce trebuie să conțină dosarul de admitere

 • cartea de identitate sau pașaportul;
 • un dosar plic pe coperta căruia scriu: numele complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul; Absolvenţii din iulie 2019 vor prezenta adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;
 • foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;
 • eseul motivaţional, conform modelului de pe www.ase.ro; numărul de eseuri motivaționale depuse la dosar este de:

UN ESEU în limba română, dacă opțiunile sunt pentru programe cu predare în limba română

DOUĂ ESEURI – în limba română și limba franceză – dacă opțiunea este pentru programul Limbi moderne aplicate

UN ESEU în limba română și UN ESEU în limbă străină, dacă opțiunile sunt atât pentru programe cu predare în limba română, cât și în limba străină respectivă.

 • adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru facultate;
 • copia cărţii de identitate;
 • copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;
 • copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • două fotografii ¾;
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;
 • declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere şi prin care declară că nu a fost student exmatriculat din ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.
 • Actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă decât română, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate.

Admitere ASE 2019: Structura eseului motivațional

Eseul motivational pentru admitere la Academia de Studii Economice București, în 2019 va fi redactat cu caractere Times New Roman 12 și va conține între 300 - 500 de cuvinte. Acesta va conține:

 • Date de identificare a candidatului: (nume, inițială/inițialele tatălui, prenume-din certificatul de naștere)
 • De unde v-ați informat despre ofertă educațională a ASE ?
 • Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) și argumentele pentru care ați ales să studiați la ASE ? (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră, argumente pentru obținerea unei anumite calificări etc.)
 • Care sunt așteptările dumneavoastră privind viață de student în ASE ? (în ceea ce privește procesul educațional, precum și eventuală angajare pe durată studiilor)
 • După finalizarea programului de studii universitare de licență, va gândiți să continuați studiile universitare de masterat în ASE ?
 • Ați avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acțiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care va recomanda pentru a fi student la programele oferite de ASE ?
 • Cum doriți să va implicați în activitățile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenți (participare la sesiuni de comunicări științifice studențești, concursuri, acțiuni de voluntariat, schimburi de experiență, participarea la organizarea de activități culturale, sportive etc.) ?
 • Menționați, dacă doriți, alte elemente care considerați că vă recomanda.
 • Data ............................. Semnatura candidatului .......................................

Citește și: Admitere facultate 2019. Top 50 de Universități din România

Admitere ASE 2019. Media de admitere în 2018

Administratie publică: Medie buget - 8.37, Medie taxa - 6.39

Resurse umane: Medie buget - 9.07, Medie taxa - 7.18

Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii

Medie buget - 8.71, Medie taxa - 6.80

Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii (En)

Medie buget - 8.35, Medie taxa - 6.71

Contabilitate si informatica de gestiune: Medie buget - 8.92, Medie taxa - 7.24

Contabilitate si informatica de gestiune (in limba engleza): Medie buget - 6.62, Medie taxa - 8.41

Citește și: Admitere Politehnică 2019. Cât este taxa și care sunt condițiile de admitere

Cibernetica economica -Medie buget - 9.23, Medie taxa - 9.24

Statistica si previziune economica: Medie buget - 8.91, Medie taxa - 8.95

Informatica economica: Medie buget - 9.21, Medie taxa - 9.18

Informatica economica (in limba engleza): Medie buget - 8.85, Medie taxa - 9.13

Economie agroalimentara si a mediului: Medie buget - 6.61, Medie taxa - 5.99

Economie si comunicare economica in afaceri; Medie buget - 7.48, Medie taxa - 6.14

Finante si banci: Medie buget - 8.79, Medie taxa - 7.17

Finante si banci (in limba engleza): Medie buget - 8.47, Medie taxa - 6.56

Management: Medie buget - 8.54, Medie taxa - 6.26

Management (in limba engleza): Medie buget - 8.02, Medie taxa - 6.74

Marketing: Medie buget - 8.55, Medie taxa - 6.95

Marketing (in limba engleza): Medie buget - 8.22, Medie taxa - 7.04

Economie si afaceri internationale: Medie buget - 9.17, Medie taxa - 7.80

Economie si afaceri internationale (in limba engleza): Medie buget - 9.14, Medie taxa - 8.37

Limbi moderne aplicate (in limba engleza - franceza): Medie buget - 7.76, Medie taxa - 9.44

Mai multe informații despre admiterea la ASE în 2019 se pot găsi pe: admitere.ase.ro

Citește și:

Recomandari