Live acumFilm: Ultima reduta (SUA 2013)
Prime Time 20:30Film: Eroi de sacrificiu (SUA 2010)

Admitere Politehnica București 2019. Cât este taxa și care sunt condițiile de admitere

Admitere Politehnică 2019. Universitatea Politehnică din București, UPB, are, pentru anul 2019-2020, 6045 de locuri disponibile, dintre acestea 1075 fiind cu taxă. Iată care sunt condițiile de admitere

Admitere Politehnica 2019

Admitere Politehnică 2019. Universitatea Politehnică din București, UPB, are, pentru anul 2019-2020, 6045 de locuri disponibile, dintre acestea 1075 fiind cu taxă. Iată care sunt condițiile de admitere

Concursul de admitere la Universitatea Politehnică București se va desfăşura, pentru trei dintre facultăţile din cadrul U.P.B, chiar în momentul înscrierii, iar pentru celelalte 12 facultăți, în datele de 22 si 23 iulie.

Universitatea Politehnica din Bucureşti şcolarizează, în prezent, prin cele 15 facultăţi ale sale, un număr de peste 30.000 de studenţi, dintre care 6.000 sunt cei care, în vara acestui an, vor păși pentru prima oară, pe treptele universităţii.

”Universitatea Politehnica din București va oferi, în regim gratuit, cazare pentru toți candidații din provincie care vor solicita acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora. Candidații pot beneficia de cazare pe baza prezentării, la administrația căminului, a actului de identitate și a legitimației de concurs primită în momentul înscrierii la secretariatul facultății pentru care au optat”, precizează UPB.

Admitere Polithenica București 2019 - locuri disponibile

Facultățile cu cele mai multe locuri scoase la condurs sunt :

 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 635 de locuri bugetate/85 de locuri cu taxă,
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare (580 de locuri bugetate/225 de locuri cu taxă)
 • Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (550 de locuri bugetate/50 de locuri cu taxă).

Taxă Politehnica București 2019

Taxa de înscriere la Universitatea Politehnică București în 2019 este de 125 lei

Taxele de școlarizare anuale la UPB sunt:

 • 4.000 lei pentru toate facultățile din cadrul U.P.B
 • Taxa de școlarizare pentru Facultățile cu Predare în Limbi Străine 4.500 lei.

Excepții de la plata taxei de înscriere la UPB:

Vor fi scutiți de la plata taxei de înscriere:

 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii,
 • copiii eroilor martiri sau ai răniţilor în Revoluţia din 1989,
 • copiii salariaţilor UPB sau cei ai personalului didactic auxiliar.
 • De asemenea, candidaţii care au o situaţie materială precară, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi de la plata acestei taxe, în urma unei solicitări adresate Universităţii.

Admitere Polithenica București 2019 - Olimpici

Olimpicii internaţionali şi naţionali din perioada ciclului de învăţământ liceal, la disciplinele chimie, fizică, matematică şi informatică, vor fi admişi doar pe baza documentelor care să ateste performanţele şcolare obţinute.

Calendar admitere Politehnica București 2019-2020

 • Preînscrieri ( 1 ianuarie - 20 iulie 2019)
 • Înscrieri (15 - 20 iulie 2019)
 • Pregătirea concursului (20 - 21 iulie 2019)
 • Proba 1 (22 iulie 2019)
 • Proba 2 (23 iulie 2019)
 • Rezultate preliminare (24 iulie 2019)
 • Înmatriculări (24 - 25 iulie 2019)
 • Rezultate finale (26 iulie 2019)

Concurs de admitere Politehnica București 2019- 2020

Concurs pe bază de probă interviu care include şi TEST GRILĂ susţinut în momentul înscrierii (în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00), la următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM)
 • Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor (CASM)

Testul grilă conţine 2 discipline a câte 5 întrebări fiecare. Candidatul alege disciplinele din lista cu discipline de concurs a facultăţii.

Un candidat se poate înscrie la mai multe dintre aceste facultăți. El va depune câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate, având posibilitatea să selecteze opțiuni doar de la facultatea la care se organizează concurs pe bază de probă interviu și la care și-a depus dosarul și a achitat taxa de înscriere.

El va susține concursul (această probă interviu care include şi TEST GRILĂ) imediat după depunerea dosarului şi validarea acestuia de către Comisia Locală de Admitere (în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00).

Concurs pe bază de două probe scrise la următoarele facultăţi: (probele se susţin în zilele de 22 şi 23 Iulie 2019, încep la ora 10:00 şi durează maxim 2 ore)

 • Facultatea de Inginerie Electrică (IE)
 • Facultatea de Energetică (Energetică)
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Automatică)
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)
 • Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică (IMM)
 • Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (IIR)
 • Facultatea de Transporturi (Trans)
 • Facultatea de Inginerie Aerospaţială (IA)
 • Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)
 • Facultatea de Ştiinţe Aplicate (FSA)
 • Facultatea de Inginerie Medicală (IM)
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA)

Citește și: Admitere facultate 2019. Top 50 de Universități din România

Candidatul se poate înscrie la una singură dintre aceste facultăţi (facultatea de bază). El va depune un singur dosar la această facultate şi va plăti o singură taxă de înscriere, având posibilitatea să precizeze opţiuni pentru redistribuire la alte facultăţi din UPB (facultăți pentru redistribuire), specificând domeniile dorite la buget şi/sau la taxă, pentru eventualitatea imposibilităţii de a ocupa un loc la facultatea de bază.

Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți şi domenii din cadrul fiecărei facultăţi selectează ca opțiuni pentru redistribuire.
Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.

Mai multe detalii despre admitere Politehnică 2019 se pot găsi pe admitere.pub.ro

Citește și: Admitere Medicină 2019. Cât este taxa la UMF București și data examenului

Recomandari