Căutare Live

Se dau bani de la stat! În ce condiții pot să primească românii până la 20.000 de lei

Românii pot accesa programul ”Casa Verde 2019”, în cadrul căreia pot primi 20.000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice, pentru generarea de curent electric. 

Românii pot accesa programul ”Casa Verde 2019”, în cadrul căreia pot primi 20.000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice, pentru generarea de curent electric.

Programul Casa Verde 2019, care este reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, are un buget de 636 de milioane de lei.

Acest program are ca scop creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional, precizează AFM.

Conform Agerpres, finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice; TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate, informează AFM.

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Lovitură neașteptată pentru Mario Iorgulescu! Pentru ce faptă din trecut ar putea fi condamnat la închisoare  ... Prima zi de școală, din altă perspectivă: „Și? Azi, de ziua frumuseții, ați aruncat banii pe flori la coșul de gunoi și ...
Ultimele știri