Live acumObservator 12
Prime Time 20:30Burlacul

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - cum se calculează media admitere liceu

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - cum se calculează media admitere liceu. Ministerul Educației a emis ordin de organizare și desfășurare în ce privește admiterea la Liceu în 2019

medie admitere liceu

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - cum se calculează media admitere liceu. Ministerul Educației a emis ordin de organizare și desfășurare în ce privește admiterea la Liceu în 2019

Evaluarea Națională 2019 începe azi, 18 iunie 2019, cu prima probă scrisă la Limba și Literatura Română. Subiectele, dar și baremele sunt publicate aici.

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

ART. 1

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filiera/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la altă/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
(3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplică în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

(5) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat la repartizarea computerizată și care, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat pot fi repartizați, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioadă de rezolvare a situațiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

(6) La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificata în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe.

Evaluare Națională 2019. Model calcul medie de admitere

Iată modalitatea de calcul a mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020, cu excepția colegiilor naționale militare

1. Media de admitere, pe bază căreia se realizează înscrierea în clasă a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează că medie ponderata între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Evaluare Națională 2019- Admiterea în colegiile militare se va face diferit în 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 Media finală de admitere se calculează, așadar, diferit, față de admiterea la liceu:

MFA = 0,3 MĂ + 0,7 NT

unde:

MĂ = media de admitere calculată conform punctului I;
NT = notă la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limbă și literatură română și Matematică;
MFA = media finală de admitere.

Admitere Liceu 2019. Ce modificări sunt și cum se calculează media de admitere

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - calendar Admitere Liceu

Verificarea de către părinţi şi elevi a fişelor, corectarea potențialelor erori în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute pentru data 4-8 iulie 2019.

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere la liceu
4 – 8 iulie 2019 Verificarea fişelor de înscriere la liceu și corectarea eventualele greşeli în baza de date computerizată
12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu

Edu.ro Evaluare Națională 2019: Calendar repartizări

Repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 12 iulie 2019. Trebuie să știți că admiterea la liceu se realizează pe baza notelor de Evaluarea Națională și din clasele V-VIII.

Elevii de clasa a VIII-a vor afla rezultatele la Evaluarea Națională 2019 pe 29 iunie

Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporție de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Evaluare Națională 2019. Calendar examene

Prima probă scrisă din cadrul examenului va avea loc la Limbă Română, în data de 18 iunie.
Următoarea probă scrisă, la matematică, se va desfășura în data de 20 iunie, iar ultima, la limbă și literatură maternă-pentru elevii care au studiat această disciplină, este programată în data de 21 iunie.

Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la oră 12:00), procedura urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00-20:00.

Vezi aici modele de subiecte la Evaluarea Națională din 2019

Citește și:

Evaluare Națională 2019 Edu.ro, Limba Română: Vezi subiecte, bareme, rezultate

Evaluare Națională 2019. Vezi subiecte Limba Română și Matematică, reguli și ce trebuie să știi​

Evaluare Națională 2019 - Vezi lista centrelor de examen din București, pe sector

Edu.ro Evaluare Națională 2019 - Vezi ultima medie admitere liceu pe județe

Evaluare Națională 18 iunie 2019: Cum sunt subiectele la Limba Română

Evaluare Națională 2019: Când se face repartizarea la liceu și cu ce note

Recomandari