Live acumMireasa Sezonul 2
Prime Time 20:30Animatie: O poveste incalcita

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Cum poți să depui contestație dacă ești nemulțumit de note

Emoții mari pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au început astăzi Evaluarea Națională. Aceștia susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, iar următoarea probă va avea loc joi, la Matematică. 

Emoții mari pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au început astăzi Evaluarea Națională. Aceștia susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, iar următoarea probă va avea loc joi, la Matematică.

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! Conform Ministerului Educației, nu mai puțin de 150.310 de candidați sunt înscriși la Evaluarea Națională, iar cei care doresc să depună contestație pentru nota la Evaluarea Naţională trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Acest lucru se va face imediat după afișarea rezultatelor, adică pe 19 iunie. Pe 23 iunie, însă, vor fi afișate rezultatele finale la Evaluarea Națională.

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Cum poți să depui contestație dacă ești nemulțumit de note

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.

Cum depui contestație la Evaluarea Națională 2018! Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Recomandari