Evaluare Națională 2018. Elevii de clasa a VIII a susțin luni prima probă. Iată ce trebuie să știe

Luni, 11 iunie, elevii claselor a VIII a vor sustine prima proba din cadrul Evaluarii Nationale, cea la Limba si literatura romana. Cei mici au emoții destul de mari deoarece acesta este primul examen important din viața lor.

Luni, 11 iunie, elevii claselor a VIII a vor susține prima probă din cadrul Evaluării Naționale, cea la Limba și literatura română. Cei mici au emoții destul de mari deoarece acesta este primul examen important din viața lor. Pentru o cât mai bună desfășurare a examenului este bine ca elevii de clasa a VIII a să cunoască câteva reguli de organizare, iată care sunt acestea. Două zile mai târziu, pe 13 iunie, se va susține proba la Matematică. Elevii aparâținând minorităților vor avea ziua de 14 iunie pentru proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Evaluarea Națională începe la ora 9.00 când se deschid plicurile sigilate în care se află subiectele multiplicate. Aceste plicur se vor găsi în fiecare sală de curs, sigilate și ștampilate astfel încât nimeni din sală nu cunoaște subiectele. Elevii trebuie să ajungă în sală înainte de ora 9, accesul fiind permis de la ora 8.30.

Fiecare sală este numerotată și are la ușa un tabel cu numele elevilor care trebuie să susțină Evaluarea Națională și ordinea acestora în bancă, fiind așezați câte unul în spatele celuilalt, câte un elev în bancă.
Înainte de aducerea subiectelor în săli, cei mici vor fi instruiți cu privire la modalitatea de desfășurare a examenului de Evaluare Națională și modul de completare a datelor personale în colțul din dreapta sus.

Evaluare Națională 2018. Elevii de clasa a VIII a susțin luni prima probă. Iată ce trebuie să știe

Elevilor le este interzis să intre în săli cu: manuale, notițe, rezolvări de subiecte, calculatoare sau alte mijloace electronice ce îi poate ajuta la rezolvarea subiectelor sau la comunicare. Acestora li se aduce la cunoștință consecințele încălcării regulilor.
După ce își încheie lucrările, elevii își numerotează paginile sub îndrumarea asistenților prezenți în sală, cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta. Se vor numerota toate paginile pe care a scris elevul, iar partea nescrisă va fi barată de către asistenți.
La expirarea celor 120 de minute, toți elevii predau lucrările. Este interzisă depășirea acestui timp acordat! Ultimii 3 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Ultimele știri