Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro, s-au afișat! Află pe a1.ro ce notă ai luat!

Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro s-au afișat azi, 25 iunie! Află pe a1.ro ce notă ai luat!

rezultate evalaure nationala 2019

Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro s-au afișat azi, 25 iunie! Află pe a1.ro ce notă ai luat!

UPDATE, S-au afișat rezultatele la Evaluare Nationala 2010. Le vezi mai AICI pentru fiecare județ!

Rezultatele de la evaluarea națională 2019 vor fi afișate astăzi, la ora 12.00, de Ministerul Educației. Listele cu primele note ale elevilor din România care au susținut examneul de Capacitate 2019 în perioada 18-21 iunie vor fi afișate atât la avizierele școlilor, cât și pe site-ul dedicat Evaluării Naționale.

Rezultatele la Evaluare Națională 2019 vor fi publice doar pentru două săptămâni, aceasta fiind singura modificare din anul acesta.

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2019 pot depune astăzi contestație, între orele 14:20:00.

Rezultate Evaluare Națională 2019 - Cum depui contestație

Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării.

Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Potrivit metodologiei, constațiile scrise se depun și se înregistreaza la unitatea de învațământ, în perioada prevazută de calendarul Evaluării Naționale. Constațiile depuse sunt înregistrare de președintele comisiei, alături de un alt membru al comisiei. Ulterior, sunt centralizate contestațiile, iar notele inițiale sunt secretizate.

Tot în metodologie se arată că lucrările se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestații, singura în măsura să acorde o nouă notă lucrării. De asemena, se transmite și un borderou în care se menționează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor și numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub nota semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. Dacă se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii. Această notă nu mai poate fi modificată, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Notele finale la Evaluare Națională 2019, după contestații, vor fi făcute publice sâmbătă, 25 iunie 2019.

Rezultate Evaluare Națională 2019 - Procentul mediilor peste 5

În 2018, procentul mediilor peste 5 la Evaluare a fost de 73,5%, înainte de contestații.

Anul trecut, 73,5% dintre absolvenții claselor a VIII-a au luat note peste 5 la examene, înainte de contestații. În 2017, primele rezultate ale evaluării arătau că 76,9% dintre absolvenții de clasa a VIII-a prezenți la examen luaseră note peste 5, înainte de contestații.

Defalcat pe disciplinele de examen, rezultatele de anul trecut arătau în felul următor:

  • la examenul de Limba și literatura română luaseră peste cinci 83% dintre candidați, iar nota 10 fusese obținută de 2.089 de elevi.
  • la examenul de Matematică, 61,3% dintre elevi au luat note peste 5, iar 1.903 au luat nota 10

Rezultate Evaluare Națională 2019 - Note peste 10

La Evaluarea Națională din 2018, 319 elevi au avut media 10 la Evaluarea Națională – înainte de contestații. La Evaluarea Națională 2017, au fost 297 de medii generale 10.

În funcție de rezultatele la Evalaure Națională 2019 se va calcula și media de admitere la liceu, în baza căreia elevii vor obține un loc în învățământul liceal.

Admitere Liceu 2019. Model calcul medie de admitere

Iată modalitatea de calcul a mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020, cu excepția colegiilor naționale militare

1. Media de admitere, pe bază căreia se realizează înscrierea în clasă a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează că medie ponderata între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Admitere liceu 2019: Admiterea în colegiile militare se va face diferit în 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 Media finală de admitere se calculează, așadar, diferit, față de admiterea la liceu:

MFA = 0,3 MĂ + 0,7 NT

unde:

MĂ = media de admitere calculată conform punctului I;
NT = notă la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limbă și literatură română și Matematică;
MFA = media finală de admitere.

Rezultate Evaluare Națională 2019 - Topul Liceelor din București și din România

Evaluare Națională 2019 - Top licee din București

1. Colegiul Național Sfântul Sava
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.93
Matematică-informatică - 5 clase, media ultimului admis 9.81

2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 9.86

3. Colegiul Național Spiru Haret
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.72
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.80

4. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu
Matematică-informatică - 8 clase, media ultimului admis 9.68
Matematică-informatică bilingv germană - 1 clasă

5. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
Matematică-informatică - 5 clase, media ultimului admis 9.66

6. Colegiul Național Mihai Viteazul
Matematică-informatică - 8 clase, media ultimului admis 9.63

7. Colegiul Național Iulia Hașdeu
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.54
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.62

8. Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 9.57

9. Colegiul Național Cantemir Vodă
Matematică-informatică - 4 clase, media ultimului admis 9.45
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.53

10. Colegiul Național Bilingv George Coșbuc
Matematică-informatică bilingv engleză - 3 clase, media ultimului admis 9.53

11. Colegiul Naţional „Ion Creanga”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.47
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.51

12. Liceul Teoretic Nicolae Iorga
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 9.48
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.49

13. Colegiul Național I.L.Caragiale
Matematică-informatică bilingv engleză - 1 clasă, media ultimului admis 9.49
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 9.40
Matematică-informatică bilingv germană - 1 clasă, media ultimului admis 9.43

14. Colegiul Naţional „Matei Basarab”
Matematică-informatică - 4 clase, media ultimului admis 9.45

15. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
Matematică-informatică - 4 clase, media ultimului admis 9.26

16. Colegiul Naţional „Elena Cuza”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.22

17. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Matematică-informatică - 4 clase, media ultimului admis 9.15

18. Şcoala Centrală
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.15
Matematică-informatică bilingv franceză - 1 clasă, media ultimului admis 7.65

19. Colegiul Național Ion Neculce
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.14
Matematică-informatică bilingv italiană - 1 clasă

20. Liceul Teologic Adventist ”Ştefan Demetrescu”
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 9.05

21. Liceul Teoretic „Ion Barbu”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.04

22. Liceul Teoretic Jean Monnet
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 9.02

23. Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 9.02
Matematică-informatică bilingv spaniolă - 1 clasă, media ultimului admis 7.28

24. Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 8.93

25. Colegiul German Goethe
Clase speciale real Matematică-informatică matern germană - 2 clase, media ultimului admis 8.77
Matematică-informatică matern germană - 1 clasă, media ultimului admis 8.60

26. Liceul Teoretic George Călinescu
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 8.76
Filologie - 3 clase, media ultimului admis 8.55

27. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 8.68

28. Liceul Teoretic „Dante Alighieri”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 8.63

29. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 8.56

30. Colegiul Naţional Victor Babeş
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 8.52

31. Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 8.39

32. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 8.18

33. Colegiul Naţional „Octav Onicescu”
Matematică-informatică - 4 clase, media ultimului admis 8.06

34. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
Matematică-informatică - 3 clase, media ultimului admis 7.94

35. Liceul Teoretic „Marin Preda”
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 7.91

36. Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 7.66

37. Liceul Teoretic Lucian Blaga
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 7.50

38. Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 7.45

39. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 7.39

40. Colegiul Național Aurel Vlaicu
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 7.39

41. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 6.69

42. Liceul Teoretic „Decebal”
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 6.35

43. Liceul Teoretic „Traian”
Matematică-informatică - 2 clase, media ultimului admis 6.32

44. Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 4.92

45. Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev
Matematică-informatică - 1 clasă, media ultimului admis 4.59

Evaluare națională 2019 - Top licee din România

1.Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca - media ultimului admis 9,72.

2. Colegiul Național din Iași - media ultimului admis 9,80.

3. Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov - media ultimul admis 9,66.

4. Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

5. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Ultimele știri