Rezultate Evaluare Națională 2019. Vezi note publicate de edu.ro!

Rezultate Evaluare Națională 2019. Notele au fost publicate pe edu.ro! Rezultatele de la Evaluare Națională 2019 au publicate și pe a1.ro AICI.

rezultate evaluare nationala 2019

Rezultate Evaluare Națională 2019. Notele au fost publicate pe edu.ro! Rezultatele de la Evaluare Națională 2019 au publicate și pe a1.ro AICI.

Update: 25 iunie, ora 12:00. Ministerul Educației a afișat notele la Evaluare Națională 2019! Află pe a1.ro ce notă ai luat la examenul de Capacitate 2019!

Listele cu primele note ale elevilor din România care au susținut examneul de Capacitate 2019 în perioada 18-21 iunie vor fi afișate atât la avizierele școlilor, cât și pe site-ul dedicat Evaluării Naționale.

Rezultatele la Evaluare Națională 2019 vor fi publice doar pentru două săptămâni, aceasta fiind singura modificare din anul acesta.

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2019 pot depune astăzi contestație, între orele 14:20:00.

Rezultate Evaluare Națională 2019 - Cum depui contestație

Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării.

Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Potrivit metodologiei, constațiile scrise se depun și se înregistreaza la unitatea de învațământ, în perioada prevazută de calendarul Evaluării Naționale. Constațiile depuse sunt înregistrare de președintele comisiei, alături de un alt membru al comisiei. Ulterior, sunt centralizate contestațiile, iar notele inițiale sunt secretizate.

Tot în metodologie se arată că lucrările se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestații, singura în măsura să acorde o nouă notă lucrării. De asemena, se transmite și un borderou în care se menționează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor și numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub nota semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. Dacă se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii. Această notă nu mai poate fi modificată, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Notele finale la Evaluare Națională 2019, după contestații, vor fi făcute publice sâmbătă, 25 iunie 2019.

Rezultate Evaluare Națională 2019 - cum cauți nota pe edu.ro

Pentru a căuta online nota de la Evaluare Națională 2019 pe site-ul MInisterului Educației, trebuie să tastezi pe Google, http://evaluare.edu.ro/ sau, mai simplu, evaluare.edu.ro.

Acolo îți va apărea o hartă cu fiecare județ din România. Selectează județul din care faci parte, spre exemplu Bacău. Acolo îți va apărea:

a) Lista candidaţilor din judeţul BACĂU ordonaţi alfabetic

b) Lista candidaţilor din judeţul BACĂU ordonaţi după medie

c) Lista şcolilor din judeţul BACĂU

Astfel, îți poți căuta nota după cele trei criterii de mai sus sau după numele și prenumele tău.

  • Rezultatele de la Evaluare Națională 2019 sunt publicate și pe a1.ro AICI, pentru fiecare județ în parte. Astfel, poți găsi mai repede nota de la Capacitate 2019.

Pentru cei nemulțumiți de notele primite la Evaluare Națională, trebuie să știți că se pot depune contestații, azi, între orele 14:00 și 20:00. Rezultatele finale, după contestații se vor afișa pe data de 29 iunie 2019.

Citește și:

Rezultate Evaluare Națională 2019 Edu.ro, azi! Află pe a1.ro ce notă iei!​

Admitere Liceu 2019. Ce modificări sunt și cum se calculează media de admitere

Ultimele știri