Rezultate Finale Evaluare Națională, pe Edu.ro: Cum se modifică notele după contestații

Rezultate Finale Evaluare Națională se afișează pe Edu.ro (evaluare.edu.ro), azi, 29 iunie 2019. Află cum se modifică notele după contestații

rezultate finale evaluare nationala 2019

Rezultate Finale Evaluare Națională se afișează pe Edu.ro (evaluare.edu.ro), azi, 29 iunie 2019. Află cum se modifică notele după contestații

  • Rezultatele finale după contestații, la Evaluarea Națională 2019, sunt afișate de A1.ro - AICI.

Contestațiile la Evaluarea Națională 2019 au fost depuse de către elevi în aceeași în care s-au afișat primele rezultate la Capacitate, respectiv, marți, 25 iunie 2019. Constațiile depuse au fost înregistrare de președintele comisiei, alături de un alt membru al comisiei.

Lucrările au fost înainte, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestații, singura în măsura să acorde o nouă notă lucrării. De asemena, se transmite și un borderou în care se menționează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor și numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează.

În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. Nota rezultată este nota care se trece pe lucrare şi reprezintă nota finală. Sub nota semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.

După încheierea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. Dacă se constată diferenţe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii. Această notă nu mai poate fi modificată, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Notele obținute de elevi la contestații sunt definitive, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial. Nota de la contestații nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de elev la examenul respectiv.

În urmă cu un an, la Evaluarea Națională 2018, contestațiile aduceau o creștere cu 0,1 puncte procentuale a ratei elevilor cu medii peste 5.

Ultimele știri