Live acumAcces Direct
Prime Time 20:30Poftiti pe la noi: Poftiti la circ

Bani de la stat, pentru această categorie de români! Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească pentru a primi mii de euro

Românii ar putea să primească mii de euro de la stat, în cazul în care aleg să cultive usturoi. 

Românii ar putea să primească mii de euro de la stat, în cazul în care aleg să cultive usturoi.

Astfel, la fel ca și fermierii care aleg să cultive tomate în spații protejate, cei care aleg să cultive usturoi vor primi o mie de euro pe hectar cultivat. Condiția este, însă, ca un fermier să cultive cel puțin 3.000 de metri pătrați, însă suma scade proporțional până la suprafața minimă impusă.

Astfel, pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii care solicită ajutorul de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia ,,Program susţinere usturoi, anul........, beneficiar numărul ……………., Direcţia pentru agricultură a judeţului……………./Municipiului Bucureşti”;

b) să valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută la litera a);

c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.

d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei. (2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Programul se desfăşoară pe trei ani, respectiv 2019-2021, iar valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăşi valoarea maximă de 15.000 euro/trei exercitii financiare/beneficiar, prevăzută de art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată, potrivit Adevărul.

Recomandari