Se dau bani de la primărie în fiecare lună! Ce trebuie să faci pentru a-i primi

 

Persoanele cu venituri lunare mici pot solicita de la primărie acordarea unui ajutor de încălzire pe timpul iernii. Una dintre principalele condiţii pentru acordarea ajutorului este cunatumul veniturilor solicitantului

- ajutorul poate fi obţinut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei);

- persoanele singure pot obţine ajutorul dacă au un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);

- în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoana (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Atunci când se stabileşte venitul net mediu lunar sunt luate în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii.

De asemenea, autorităţile ţin cont şi de bunurile mobile şi imobile pe care le au solicitanţii. În acest sens, există o listă a bunurilor care, dacă se afla în proprietatea solicitanţilor, duc la refuzarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, mai exact:

- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferenta şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală;

- autoturism/autoturisme şi/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

- mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;

- autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

- şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

- utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

- utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moară de cereale;

- utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

- depozite bancare: depozite bancare de peste 3.000 de lei;

- terenuri/animale şi/sau păsări: suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Este de ajuns ca un solicitant să aibă fie şi doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsă cererea de către primar.

facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe