Simularea Evaluării Naționale 2021. Ce subiecte au primit elevii claselor a VIII-a la proba de la Limba și Literatura Română

Elevii claselor a VIII-a au susținut luni Simularea Evaluării Naționale la Limba și Literatura Română. Pentru prima dată în România elevii au avut de-a face cu subiecte după modelul PISA.

Ce subiecte au picat la Simularea Evaluării Naționale, la Limba și Literatura Română

Shutterstock

Elevii claselor a VIII-a au avut de-a face cu un examen după modelul PISA, după o programă nouă. Tinerii au avut de rezolvat 10 pagini de test într-un interval de timp de două ore. Proba a fost supravegheată audio-video, iar tinerii au avut de răspuns la mai multe exerciții pe baza a două texte literare: „Solenoid” de Mircea Cărtărescu și „Bulevardele vieții” de Sanda Golopenița.

Prima parte a subiectului 1 s-a bazat pe evaluarea capacităților elevilor de înțelegere a unui text. Pe măsură ce elevii parcurgeau examenul, nivelul dificultății creștea.

Ce subiecte au picat la Simularea de la Evaluarea Națională, proba de Limba și Literatura Română

Ulterior, tinerii au avut de prezentat o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între cele două fragmente date spre analiză.

De asemenea, elevii au avut un exercițiu în care au fost puși în situația de a-și spune părerea referitoare la lectura cu voce tare.

Un alt exercițiu a constat în prezentarea unei asemănări și a unei deosebiri între opera lui Cărtărescu și o altă operă la alegere.

La subiectul al doilea, elevii au avut de alcătuit un rezumat pentru primul text, care să cuprindă formularea ideilor importante și prezentarea evenimentelor în succesiune logică. De asemenea, tinerii au fost atenționați că trebuie să respecte regulile unui rezumat.

EDU.ro publică subiectele și baremul Simulării Evaluării Naționale 2021 AICI.

Înainte de simulare, Edu.ro a publicat și o serie de modele de examen disponibile AICI.

Simulările de examen vor fi corectate de doi profesori evaluatori, iar în situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, atunci președintele comisiei de organizare a simulării examenelor naționale este pus în situaia de a solicita comisiei județene să nominalizeze unui profesor din afara unității de învățământ resepective, pentur a participa la corectare.

Citește și: Program Evaluare Națională 2021. Când se vor desfășura probele și care sunt regulile impuse

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, ele fiind comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase. Profesorii vor avea parte de discuții cu elevii referitoar ela rezultate și la subiecte, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Notele obţinute la Simulările Evaluării Naționale 2021 nu se vor trece în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Simularea la proba de matematică va avea loc marți, iar miercuri, pe 31 martie, va avea loc simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Calendarul Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Ultimele știri