Răspunde corect și poți câștiga un smartphone, un smartwatch, o tabletă şi multe alte premii! Intră și tu în competiția de la „Revelionul Starurilor!”

 

„Revelionul Starurilor” vine cu surprize de proporții! Nu pierde șansa de a intra în cursă pentru premii speciale: tablete Odys Nova, smartwatch cu GPS MediaTech Kids Locator, smartphone Cubot Rainbow , cameră foto Canon 1300D, camera de acţiune GoXtreme Discovery, ochelari 3D GoXtreme şi o imprimantă foto Canon Selphy 1200.

Regulamentul concursului

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9 A, sector 2, complex Iride, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, cod IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata prin d-na Luminita Stoian in calitate de Director Financiar si d-nul Augustin Roman in calitate de Sef Departament Digital, companie inregistrata in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3435.

Derularea Concursului se va face pe pagina de Facebook „Antena 1” (oficial), in intervalul 31 decembrie 2016 – 1 ianuarie 2017.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 31.12.2016-01.01.2017.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

La aceast concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care au implinit 18 ani, la data începerii concursului, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

- ca a implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu conform prevederilor legale aplicabile

- ca este posesor al unui act de indentitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, certificat de nastere);

- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect si/sau a Antenei1), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Antena Group;

- ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vrea suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea)acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Angajatii Organizatorilor, rudele si afiniii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel de premii.

Participarea la concursul "Revelionul Starurilor" implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, certificat de nastere, buletin de identitate sau carte de identitate.

MECANISMUL DE CONCURS

Concursul "Revelionul Starurilor" se va desfasura in perioada 31.12.2016-01.01.2017, intre orele 22.15 si 02.30, pe pagina de Facebook si in stricta legatura cu informatiile din programul Revelionul Starurilor difuzat la Antena 1 in noaptea de Revelion.

Participanţii trebuie să citească Regulamentul de concurs si, in situatia in care opteaza pentru incriere la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:

1.         sa acceseze pagina de Facebook (oficiala) a Antenei 1

2.         sa urmareasca programul Revelionul Starurilor difuzat la postul de televiziune „Antena 1” si sa raspunda corect printr-un mesaj la articolul de concurs de pe pagina de Facebook mentionata la punctul 1.

In timpul programului Revelionul Starurilor vor aparea vedete deghizate in diverse personaje celebre, iar la un moment dat, li se va dezvalui telespectatorilor identitatea acestora.

Participantii la concurs trebuie sa ghiceasca ce vedeta este deghizata intr-un anumit personaj INAINTE ca identitatea acesteia sa fie dezvaluita in emisiunea Revelionul Starurilor si sa trimita imediat raspunsul corect pe pagina de Facebook Revelionul Starurilor printr-un comentariu corect la articolul de concurs.

Va fi desemnat castigator fiecare al 100-lea raspuns corect trimis pe pagina de Facebook Antena 1 (official) la articolul de concurs.

Toti castigatorii vor fi afisati pe aceeasi pagina unde s-a desfasurat concursul pana pe data de 03.01.2015.

Acordarea premiilor

Dupa desemnarea castigatorilor, fiecare din acestia vor fi contactati prin intermediul ID-ului/datelor cu care s-au inscris in concurs.

Persoana astfel contactata va comunica organizatorului datele de contact prin intermediul telefonului sau mailului personal, in termen de 7 zile de la data desemnarea castigatorului.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat la telefon sau e-mail in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se anuleaza.

Un participant nu poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului. Premiile sunt expediate doar pe teritoriul Romaniei.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face prin mesaj pe contul cu care s-a inscris in concurs, pe email si/sau telefonic la adresa de email si/sau numarul de telefon indicate de acesta in mesajul prin care a comunicat datele de identificare.

Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia, data si intervalul orar, in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul daca este din Bucuresti, precum si termenul de maxim 30 zile calendaristice in care este necesar a se prezenta pentru ridicare, in caz contrar pierzand premiul castigat. De asemenea, daca castigatorul este din provincie, i se va livra premiul castigat prin curier la adresa comunicata .

In cazul in care castigatorul din Bucuresti, dupa instiintare, nu se prezinta in termen de maxim 30 zile calendaristice la locatia, data si in intervalul orar pentru ridicare premiului castigat, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se. De asemenea, daca castigatorul din provincie nu este gasit la domiciliu comunicat de catre curierul trimis pentru a livra premiul, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia premiului, respectivul premiu anulandu-se.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre Organizator si Castigator , insotit de o copie dupa actul de identitate al castigatorului. In procesul verbal se va consemna:

1.         data, ora si locul desemnarii castigatorului;

2.         numele si prenumele persoanei care a validat desemnarea;

3.         numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea contului de Facebook si a datelor ide identificare primite de pe acel cont)

4.         valoarea premiului acordat;

5.         in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.

Premiul va fi ridicat de castigator, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un termen de maxim 30 zile calendaristice de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat vor fi facut publice si prin afisare pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora. Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

Un singur participant poate castiga un singur premiu pe toata durata concursului.

Premiul acordat nu este transmisibil catre alte persoane si nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici preschimbat in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorilor.

TAXE SI IMPOZITE

Antena Group va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal. In acest sens impozitul pentru premii, va fi retinut de Antena Group din valoarea premiului Castigatorului.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

OBSERVATII

Participantii la concursul "Revelionul Starurilor", se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.

Organizatorii concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Prin inscrierea fiecarui participant organizatorii concursului dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului organizatorului.

Baza de date aferenta Concursului "Revelionul Starurilor" va fi pastrata timp de 90 de zile.

Prezentul regulament de participare la concursul "Revelionul Starurilor" este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Antena Group din Bucuresti, strada Garlei 1B, sector 1, Bucuresti sau pe pagina de Facebook Antena 1 (oficial).

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate confort. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

Organizator,

S.C. ANTENA GROUP S.A.

facebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe