Live acumFilm: Parker
Prime Time 20:00Film: Parker

Izvorul Tămădurii 2020. Cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului

Potrivit calendar ortodox 2020, pe 24 aprilie se prăznuiește Izvorul Tămâduirii. Citește cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului, care trebuie spusă în această zi. Rugăciune Izvorul Tămăduirii.

Calendar ortodox 2020. Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii s-a generalizat în Biserică Ortodoxă în timpul secolelor V-VI. În toate bisericile și mănăstirile ortodoxe, după oficierea Sfintei Liturghii, se săvârșește slujbă de sfințire a apei, după o rânduială adecvată Săptămânii Luminate.

În vinerea din Saptămâna Luminată, creștinii ortodocși sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Această sărbătoare ne aduce aminte de una dintre minunile Maicii Domnului, aceea a vindecării orbului.

Se spune că, înainte de a fi împărat, Leon cel mare a întâlnit în pădure un orb. La îndemnul Maicii Domnului, acesta i-a dat orbului să bea apă dintr-un izvor. Apa l-a vindecat pe orb.

Calendar ortodox 2019 mai. Câte sărbători cu cruce roșie sunt în luna lui Florar

Rugăciune izvorul tămăduirii

„Preacurata, preanevinovata, preamilostiva, prealaudata, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu Mărie, izvor al dumnezeieștii tămăduiri, grabnic ascultătoare și eliberatoare, apărătoare nebiruita a cres­tinilor, mijlocitoare statornică către făcătorul, na­dejdea, acoperământul și ajutorul celor ce aleargă la ține, îți cer dumnezeiască ta înțelegere. Nimeni din cei ce au venit la ține nu a ieșit afară lepădat, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci, cerând harul, a primit darul cererilor celor de folos.

Și noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, intrând cu nevrednicie în preacurata ta casă, în această sfântă mânăstire, alergăm către ține, scăparea noastră, apa­ratoarea noastră, nădejdea, acoperământul, ajutorul nostru, iar tu, că Maica noastră duhovnicească, preaiubitoare și preamilostiva asculți cererile noastre.

În aceste zile viclene, când, după cum profetul David zicea, cel cuvios pe pământ nu mai este și tot omul este mincinos, iar cei ce fac binele au pierit, căci până la unul cu toții s-au sfârșit; când a fugit dragostea celor mulți, pentru că s-a înmulțit faradele­gea, credința s-a micșorat și după cuvântul de-Dumnezeu-propovaduitorului Pavel, gură lui Hristos, oa­menii au devenit – unii mai mult, iar alții mai puțin – iubitori de șine, iubitori de argint, înșelători, trufași, hulitori, nemulțumitori, neștiutori, neînfrânați, neiu­bitori de bine, trădători, iubitori de plăcere, având doar chip de evlavie și nu și lucrare a acesteia; deci în această stare de plâns a oamenilor din această ge­neratie vicleană și păcătoasă, a găsit prilej potrivit in­cepatorul întunericului, adâncul urâciunii, șarpele cel din vechime, stricatul, vicleanul și prearaul diavol că să-și arunce toate puterile lui, toate oștile lui, toți slujitorii lui văzuți și nevăzuți asupra Bisericii Orto­doxe, asupra preacuratei și nenuntitei mirese a lui Hristos, că fiarele cele sălbatice urlând și că lupii cei sălbatici apucând și sfâșiind și împrăștiind oile. Iar cei rânduiți de Domnul pentru a se îngriji și a păzi oile, cu puține excepții, s-au făcut ajutători ai stăpânului întunericului, îngrijindu-se cum să predea tur­ma lupilor celor eretici. Alții, văzându-i pe lupi apu­cand și sfâșiind oile, fiind năimiți, au fugit și au lăsat oile, iar corabia bisericii, din cauza vânturilor celor puternice și a valurilor celor furioase, a multelor raz­boaie văzute și nevăzute, dinăuntru sau dinafară, este în pericol să se scufunde.

Maică noastră duhovni­ceașcă, izvorule al tămăduirilor, noi cei mici, cei pă­catosi, cei nevrednici robi ai tăi și fii ai tăi duhovnicești, mădularele cuvantatoare ale turmei lui Hristos, ale acestei alese a Lui Biserici Ortodoxe, că niște bolnavi și neputincioși, cu frică de a nu fi sfasiati de lupii cei turbați, că niște oameni cu puțînă credință, neputând să ne impotrivim mâniei valurilor sălbatice ale ereticilor, scăpăm cu pocăînță și cu lacrimi la aju­torul tău cel nebiruit și la acoperământul tău cel tare. Întinde, Stăpână, acoperământul tău cel tare și ocrotește-ne pe noi, fiii tăi, sub acoperământul aripi­lor milostivirii tale și al dragostei tale de maică și păzește-ne de incornoratii cei nevăzuți, care caută să ne sfâșie pe noi. Păzește și mănăstirea ta și fiii tăi de toată erezia cea deșartă, de toată rătăcirea și de orice alt rău. Mijlocește către Fiul tău și Dumnezeul nostru pentru iertarea păcatelor noastre, pentru lumînarea sufletelor și a cugetelor noastre, pentru călăuzirea pe calea adevărului, pentru întărirea noastră în adevăra­ta credință ortodoxă și pentru predaniile cele aposto­lice și patristice. Ține-ne pe noi in dragostea cea ade­vârâtă și curată către această și către aproapele nos­tru, întărește-ne pe noi in ține, spre mărturisirea și spre lupta virtuțîi și descoperă-ne nouă voia lui Dum­nezeu cea preabună, cea desăvârșită.

Mijlocește către Fiul tău să-i lumineze pe arhierei, să se pocaiasca, să se spovedească, să fie apărătorii viteji ai canoanelor și predaniilor apostolice și patristice, și nu înșelători și calcatori ai acestora. Să-i lumineze pe mai-marii țării acesteia că să lase necuviința, certurile dintre ei și ambițiile politice, să se înțeleagă, să se împace cu mai-marii bisericii, căci unde sunt trufiile, ambițiile și luptele, acolo este toată stricăciunea. Să îi unească pe toți întru una sfânta, sobornicească și apostolească biserica, într-o singură credință, într-un botez, pre­cum ne-au predanisit de-Dumnezeu-purtătorii Părinți la cele șapte sfinte sinoade ecumenice. Să ne ierte și să ne mântuiască pe noi toți după marea și bogată Să milă și să ne învrednicească de bună pocăînță, de sfârșit bun și de Împărăția cerurilor. Amin.

Recomandari