Declarația unică. Cine trebuie să depună declarația unică

 

Declaratia unica. Cine trebuie sa depuna declaratia unica. Toate persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania

Declaraţia unică trebuie depusă până la data de 16 iulie de către toate persoanele care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor – altele decât arenda -, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi din jocuri de noroc, venituri obţinute în străinătate şi alte venituri.

Declarația unică. Când e termenul limită de depunere

Declarația unică. Ce este și la ce folosește

Declaratia unică. Cum te înregistrezi în SPV Spațiul Privat Virtual

Cine trebuie să depună declarația unică?

Potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 (ANAF), persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență din Codul fiscal și care realizeză venituri din străinătate, supuse impozitării în România, trebuie să declare o serie de venituri, printre care se află și veniturile:

  • din profesii liberale – avocati, medici, arhitecti, psihologi și alte profesii liberale;
  • din activități de producție, comerț și prestări de servicii;
  • din drepturi de autor;
  • din închirierea caselor, terenurilor, mașinilor etc;
  • din activități agricole, piscicultură și silvicultură;
  • cele sub formă de dividende și dobânzi;
  • din premii;
  • din jocuri de noroc;
  • din pensii.

Prin intermediul Declaraţiei unice contribuabilii trebuie să declare următoarele tipuri de venit realizat:  

- venituri/pierderi din activităţi independente

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală

  - venituri din cedarea folosinţei bunurilor  

- venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real

  - venituri din transferul titlurilor de valoare   - venituri din investiţii realizate din străinătate, precum dividende, dobânzi, pensii.  

De asemenea, „persoanele fizice care realizează din una sau mai multe surse şi/sau categorii veniturile enumerate mai sus, inclusiv venituri din alte surse, completează Declaraţia Unică şi datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă estimează pentru anul 2018 venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, şi anume 22.800 de lei.

Dacă există această situaţie, în cadrul aceleiaşi Declaraţii Unice pentru veniturile realizate în 2017, se va completa şi subsecţiunea - Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Cât priveşte termenul de plată a impozitului pe venit, respectiv CASS, iată ce trebuie avut în vedere

- impozitul pentru veniturile realizate în anul 2017 va fi achitat de către contribuabil potrivit deciziei de impunere ce va fi emisă de către ANAF, aceasta fiind ultima decizie de impunere pe care o va mai primi contribuabilul (începând cu veniturile realizate în anul 2018, contribuabilul va achita impozitul pe venit pe baza calculului realizat automat prin intermediul Declaraţiei Unice)

- CASS-ul în cuantum de maxim 2.280 Lei pentru anul 2018 se va achita în mod voluntar (fără decizie de impunere) până pe 15 decembrie 2018, dacă contribuabilul doreşte să beneficieze de un bonus de 5% din CASS-ul datorat, dar cel târziu până la data de 15 martie 2019.

Contribuabilii pot trimite Declarația unică în format de hârtie sau prin Spaţiul Privat Virtual, ori pe site-ul e-guvernare.ro (ce va presupune pentru contribuabil să obţină un certificat digital).

Contribuabilii care aleg înregistrarea Declarației Unice prin mijloace electronice pot beneficia de bonusuri. 

Contribuabilul poate depune pe 16 iulie Declaraţia Unică în format hârtie, fie la sediul ANAF, fie prin poştă, cu confirmare de primire.

Citește aici totul despre Declarația Unică. Ea trebuie depusă până luni, 16 iulie 2018

Declarația unică privind drepturile de proprietate intelectuală

În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de autor), acestea vor avea un regim distinct, în sensul că pentru CAS și CASS, dacă va fi datorat, va fi folosit mecanismul de reținere la sursă, pentru simplificarea modului de stabilire a contribuțiilor.

Din 2018 persoanele fizice cu venituri din activități independente și alte asemenea surse datorează impozit pe venit de 10% și contribuții sociale, după cum urmează:

CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țar[ (1.900 de lei);

CASS de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei).

Totuși, CAS se datorează doar de către persoanele care realizează venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țara în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei), în timp ce CASS se datorează doar de către persoanele care obțin venituri în anul fiscal, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții (cum ar fi dobânzi, dividende, câștiguri de capital) sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țara (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

Atenție! Vor depune declarația unică pentru anul 2018, până la 15 iulie 2018, și persoanele fizice care relizează venituri din dividende sau dobânzi și care estimează că vor realiza venituri în cursul anului 2018 peste plafonul de 22.800 lei, aceste persoane având obligația plătii CASS în valoare de 2.280 lei până cel târziu 15 martie 2019. În cazul în care aceste persoane estimează că vor realiza venituri sub plafonul de 22.800 lei și nu au și alte venituri pentru care există obligația depunerii declarației unice (cum ar fi venituri din chirii, venituri din activități independente etc.), atunci nu există obligația depunerii declarației unice pentru anul 2018 până la 15 iulie 2018. Totuși, dacă până la 31.12.2018 aceste persoane au realizat venituri din dividende sau dobânzi peste plafonul de 22.800 lei, vor avea obligația să depună declarația unică până cel târziu 15 martie 2019, tot până atunci având și obligația de a plăti CASS în valoare de 2.280 lei.”

sursa: republica.rofacebook whatsapp twitter pinterest
PARTENERI
PREMIUM

Mai multe