Live acumObservator 06 Weekend
Prime Time 20:00Asia Express - Drumul Comorilor

ANCOM a aprobat condiţiile de acces la canalizaţia subterană pentru instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice în Sibiu

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat joi că a comunicat Primăriei Municipiului Sibiu decizia prin care au fost aprobate condiţiile tehnice şi economice pentru accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică realizată de către Primăria Municipiului Sibiu (PMS).

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat joi că a comunicat Primăriei Municipiului Sibiu decizia prin care au fost aprobate condiţiile tehnice şi economice pentru accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică realizată de către Primăria Municipiului Sibiu (PMS).

Decizia ANCOM vizează tarifele, regulamentul de acces, precum şi modelul contractului şi al cererii de acces la canalizaţia subterană a municipiului Sibiu.

Primăria Municipiului Sibiu construieşte canalizaţia subterană destinată instalării de reţele publice de comunicaţii electronice atât din fonduri proprii, cât şi din fonduri europene, condiţiile tehnice şi economice prin care se realizează accesul la această infrastructură fiind supuse aprobării ANCOM.

Astfel, potrivit Regulamentului de acces, infrastructura fizică subterană realizată va rămâne în proprietatea municipalităţii, iar accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice se va realiza în condiţiile stabilite de către autoritatea locală şi aprobate de ANCOM.

Primăria Municipiului Sibiu va acorda tuturor furnizorilor aceleaşi condiţii de acces şi utilizare a infrastructurii subterane. Accesul se va acorda la solicitarea furnizorilor, în urma unei analize şi a planificării modului de ocupare a spaţiului disponibil, urmărindu-se utilizarea optimă şi judicioasă a spaţiului din canalizaţie, potrivit autorităţii.

În măsura în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea accesului în infrastructura subterană de comunicaţii electronice, Primăria Municipiului Sibiu încheie cu furnizorii contracte de acces prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, urmând ca aceştia să îşi instaleze reţelele publice de comunicaţii electronice sub supravegherea reprezentanţilor autorităţii publice locale.

Tarifele propuse de Primăria Municipiului Sibiu şi aprobate de ANCOM sunt de 1,41 lei/an/ml pentru serviciul de închiriere a spaţiului în canalizaţia de transport pentru instalarea unui cablu de fibră optică sau de cupru; 2,03 lei/an/ml pentru serviciul de închiriere a spaţiului în canalizaţia de distribuţie pentru instalarea unui cablu de fibră optică sau de cupru.

Tarifele se aplică în funcţie de lungimea reală a cablurilor şi/sau tubetelor care fac obiectul accesului, nu includ TVA şi vor fi indexate anual cu rata inflaţiei.

”Primăria Municipiului Sibiu are obligaţia să publice, pe pagina de internet proprie, toate informaţiile esenţiale despre infrastructura fizică subterană de comunicaţii electronice (amplasarea, disponibilitatea spaţiului în canalizaţie) şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori este nevoie. În cazul respingerii cererii de acces, Primăria Municipiului Sibiu are obligaţia de a comunica solicitantului motivele obiective care au determinat luarea acestei decizii, într-un termen de 15 zile”, precizează ANCOM.

O altă obligaţie a autorităţii locale se referă la asigurarea continuităţii furnizării serviciilor de acces la infrastructura fizică, întreruperea furnizării serviciilor fiind acceptată doar în situaţii temeinic justificate.

Sursa : news.ro

Recomandari